ОСНОВНА СТРУЧНА ОБУКА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ОСНОВНА СТРУЧНА ОБУКА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА by Mind Map: ОСНОВНА СТРУЧНА ОБУКА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА

1. 1. ОБЛАСТ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

2. 2. СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА

3. 3. ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. 4. РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

5. 5. ПРОЦЕДУРЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

6. 6. ЗАКОНИ И ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

7. 7. ПОЖАР

8. 8. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

9. 9. ПРВА ПОМОЋ

10. 10. КЛИЈЕНТИ И КВАЛИТЕТ

11. 11. КОМУНИКАЦИЈА

12. 12. РАДНИ ОДНОСИ

13. 13. РЕГУЛАТИВА РАДНИХ ОДНОСА