Informační studia a knihovnictví

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informační studia a knihovnictví by Mind Map: Informační studia a knihovnictví

1. Výzkumy

1.1. Metodologie

1.1.1. Kvantitativní přístupy

1.1.1.1. Ankety

1.1.2. Kvalitativnípřístupy

1.1.2.1. Rozhovory

1.1.2.2. Pozorování

1.2. Vědci

1.2.1. Tom Wilson

1.2.2. Marcia J. Bates

1.2.3. Jela Steinerová

2. Knihovny

2.1. Informační prameny

2.1.1. Sborníky

2.1.2. Encyklopedie

2.1.3. Slovníky

2.2. Knihovnické systémy

2.2.1. Katalogy a systémy

2.2.2. MARC a AACR

2.2.3. Bibliografie

2.3. Legislativa

2.3.1. Knihovní zákon

2.3.2. Autorský zákon

2.4. Akvizice

2.5. Funkce knihoven

3. Informace

3.1. Informační věda

3.1.1. Jíří Cejpek

3.1.1.1. Informace, komunikace a myšlení

3.1.2. Informační společnost

3.1.3. Informační architektura

3.1.4. Informační etika

3.1.5. Vědecká komunikace

3.2. Informační služby

3.2.1. Design služeb

3.2.2. Kreativní průmysl

3.2.3. e-knihy

4. Technologie

4.1. Počítačová gramotnost

4.1.1. Word, Excel, PowerPoint

4.1.2. Software, hardware

4.2. Internet

4.2.1. Web 2.0

4.2.1.1. Tim O'Reilly

4.2.2. e-learning

4.2.3. Tim Berners-Lee

4.2.4. SEO

4.2.5. Online sociální sítě

4.3. Elektronické informační zdroje

4.3.1. Databáze

4.3.2. Katalogy

5. Projekty a semináře

5.1. Akce

5.1.1. Infokon

5.1.2. Hackaton

5.1.3. KISKfest

5.1.4. BarCamp

5.1.5. TrekFlow

5.2. Projekty

5.2.1. Guerilla Readers

5.2.2. Liliput

5.2.3. MimoŠkolu

5.2.4. Bibliohelp

5.2.5. Čtesyrád

5.2.6. Knihovna Na Křižovatce

5.3. Kurz práce s informacemi