AutentiCAT. Plataforma d'e-learning per a l'ensenyament del català a persones adultes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AutentiCAT. Plataforma d'e-learning per a l'ensenyament del català a persones adultes by Mind Map: AutentiCAT. Plataforma  d'e-learning per a l'ensenyament del català a persones adultes

1. Planificació

1.1. FASE 1 Gener 2014: Presentació del projecte.

1.2. FASE 2 Febrer / maig 2014: Posada en marxa de la plataforma en format pilot, amb test i avaluació dels continguts, els materials, les eines, etc., i màrqueting del projecte amb presència als mitjans.

1.3. FASE 3 Juny 2014 / juny 2015: Inscripcions, proves de nivell i desplegament dels cursos.

1.4. FASE 4 Juliol 2015: Avaluació del funcionament del projecte el primer any.

2. Disseny tècnic

2.1. Entorn virtual d'aprenentatge: Moodle

2.2. Eines col·laboratives: Google Apps for Education

2.3. Serveis addicionals

2.3.1. Biblioteca virtual

2.3.2. Espai de continguts

2.3.3. Cafè de l'aula

2.3.4. Aula TIC

3. Disseny didàctic

3.1. Model tecnopedagògic: ASSURE

3.2. Teories de l'aprenentatge: Constructivisme (+ Connectivisme)

3.3. Perfil dels estudiants

3.3.1. Persones nouvingudes i sense contacte previ (o molt dèbil) amb la llengua catalana.

3.3.2. Persones que viuen en països externs als territoris del domini lingüístic català i que estan interessades en aprendre la llengua catalana de manera autónoma.

3.3.3. Persones que, dins els territoris del domini lingüístic català, volen millorar el seu nivell i obtenir certificats que ho acreditin.

3.4. Cursos i nivells

3.4.1. Inicial (A1): alumnat nouvingut

3.4.2. Bàsic (A2)

3.4.3. Elemental (B1)

3.4.4. Intermedi (B2)

3.4.5. Suficiència (C1)

3.5. Calendari i temporització

3.5.1. Calendari ordinari (setembre - juny): 4 hores setmanals

3.5.1.1. Primer trimestre: 16 set - 20 des

3.5.1.2. Segon trimestre: 8 gen - 11 abr

3.5.1.3. Tercer trimestre: 22 abr - 20 juny

3.5.2. Intensius (juliol): 80 hores

3.6. Eixos i competències bàsiques

3.6.1. Comprensió i expressió oral

3.6.2. Expressió escrita

3.6.3. Comprensió lectora

3.6.4. Ús de la llengua

4. Avaluació

4.1. Avaluació contínua (correccions puntuals): elaboració d'un informe

4.2. Feedback dels estudiants: enquestes de satisfacció

4.3. Proves d'avaluació final per comprovar el grau d'assoliment de les competències lingüístiques

4.4. Indicadors d’ús dels recursos i les eines de l’entorn virtual d’aprenentatge (nombre de connexions, freqüència, etc.)

5. Equip humà: AutènTICs

5.1. David Baró

5.1.1. Llicenciat en filosofia i en història, professor de Ciències socials.

5.1.2. Expert en idiomes i TIC.

5.1.3. Responsable pedagògic a AutènTICs.

5.1.4. Responsable de formació i coordinador pedagògic a AutentiCAT.

5.2. Pau Cedrón

5.2.1. Enginyer de Telecomunicació, professor de Tecnologies.

5.2.2. Formador de TIC a centres educatius.

5.2.3. Responsable de tecnologia a AutènTICs.

5.2.4. Administrador de Moodle i Google Apps for Education a AutentiCAT.

5.3. Fernando García

5.3.1. Llicenciat en A.D.E. i professor de Começ.

5.3.2. Expert en educació i TIC.

5.3.3. Cap d’estudis i responsable de personal i de comunicació a AutènTICs.

5.3.4. Gerent i responsable de personal, promoció i expansió a AutentiCAT.

5.4. Núria Samsó

5.4.1. Llicenciada en filologies anglesa i catalana, professora de llengües.

5.4.2. Experta en educació i TIC.

5.4.3. Cap lingüística, correctora i traductora a AutènTICs.

5.4.4. Responsable de llengües i coordinadora pedagògica a AutentiCAT.

6. Objectius

6.1. Fer arribar la llengua catalana al major nombre de persones possible (incloent tota mena de perfils: nouvinguts, estudiants Erasmus, estrangers que són al seu país, ciutadans del domini lingüístic català que volen millorar el seu nivell, etc.), aprofitant tot el ventall cultural d’aquesta llengua.

6.2. Fer arribar la llengua catalana al major nombre de persones possible (incloent tota mena de perfils: nouvinguts, estudiants Erasmus, estrangers que són al seu país, ciutadans del domini lingüístic català que volen millorar el seu nivell, etc.), aprofitant tot el ventall cultural d’aquesta llengua.

6.3. Fer arribar la llengua catalana al major nombre de persones possible (incloent tota mena de perfils: nouvinguts, estudiants Erasmus, estrangers que són al seu país, ciutadans del domini lingüístic català que volen millorar el seu nivell, etc.), aprofitant tot el ventall cultural d’aquesta llengua.

6.4. Desplegar un ampli ventall de recursos per a l’aprenentatge de la llengua catalana i posar-los, amb diferent grau d’accés, a disposició dels alumnes matriculats als cursos e-learning, dels que es registrin o estiguin inscrits en cursos oberts (model MOOC) o dels visitants en general als nostres espais virtuals.

6.5. Fer la formació accessible a tothom, sense restriccions per lloc de residència, sense necessitat de desplaçaments i sense limitació de temps.