Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oppijalähtöiset menetelmät by Mind Map: Oppijalähtöiset menetelmät
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oppijalähtöiset menetelmät

Oppimisprosessin suunnittelu

Oppimistehtävien muotoilu

Tiedonhankinta

Tiedon prosessointi

Autenttiset oppimisympäristöt

Arviointikäytänteet

Oppimistyylien huomiointi

Vahvuuksien hyödyntäminen

Oppimaan oppimisen vahvistaminen

Aistipiirien huomiointi

Oppijan hahmottamistyypi

Kriittinen näkökulma oppimistyyleihin

Itsenäinen suorittaminen

Eriyttäminen

omatahtinen oppiminen

Tiedonrakentelu ryhmässä

Eri oppijoiden vahvuudet

Tiedon ja käytänteiden vertailu

Oppijalähtöiset opetus- ohjaus- ja opiskelumentelmät

Portfolio

Oppijan kokemus (sosioemotionaalinen)

Osallisuus

Merkityksellisyys

Mielekkyys