Oppijalähtöiset menetelmät

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppijalähtöiset menetelmät by Mind Map: Oppijalähtöiset menetelmät

1. Itsenäinen suorittaminen

2. Eriyttäminen

2.1. omatahtinen oppiminen

3. Tiedonrakentelu ryhmässä

3.1. Eri oppijoiden vahvuudet

3.2. Tiedon ja käytänteiden vertailu

4. Oppijalähtöiset opetus- ohjaus- ja opiskelumentelmät

4.1. Portfolio

4.1.1. http://eportfolio.meke.wikispaces.net/

5. Oppimisprosessin suunnittelu

5.1. Oppimistehtävien muotoilu

5.2. Tiedonhankinta

5.3. Tiedon prosessointi

5.4. Autenttiset oppimisympäristöt

5.5. Arviointikäytänteet

6. Oppimistyylien huomiointi

6.1. Vahvuuksien hyödyntäminen

6.2. Oppimaan oppimisen vahvistaminen

6.3. Aistipiirien huomiointi

6.3.1. Auditiivinen

6.3.2. Visuaalinen

6.3.3. Kinesteettinen

6.3.4. Taktiilinen

6.4. Oppijan hahmottamistyypi

6.4.1. Analyyttinen

6.4.2. Holistinen

6.5. Kriittinen näkökulma oppimistyyleihin

7. Oppijan kokemus (sosioemotionaalinen)

7.1. Osallisuus

7.2. Merkityksellisyys

7.3. Mielekkyys