Integracija energetske sanacije objekta

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Integracija energetske sanacije objekta by Mind Map: Integracija energetske sanacije objekta

1. Zagotovitev potreb izvajalcev v postopku sanacije

1.1. Pridobitev zadostnega števila podatkov o merjenem objektu

1.2. Avtomatizirana in hitra analiza meritev termografije

1.3. Zbrani vsi potrebni podatki na enem mestu

1.4. Integralnost postopka sanacije

1.5. zadovoljitev strank

2. Rešitve z IT tehnologijo

2.1. Brezžična ali kabelska povezava med kamero in računalnikom

2.2. Zaznava gabaritov posamezne stene

2.3. Avtomatizirano analiziranje objekta

2.3.1. draga programska oprama

2.4. Avtomatizirano podajanje predlagane rešitve sanacije

2.4.1. draga programska oprema

2.5. Vpliv vremenskih razmer

2.5.1. Izdelava pregledne baze podatkov z avtomatiziranim pridobivanjem aktualnih vremenskih razmer

2.5.2. Fleksibilnost izvedb termografije glede na sprotno spremljanje vremensko najugonejših lokacij

2.6. Avtomatizirana objava podatkov analize objekta na spletni strani

2.6.1. Razbremenitev investitorja z iskanjem ponudb

2.7. izvajalec piše spletni dnevnik o napredku del

2.7.1. dostop z identifikacijskim geslom

3. Zagotovitev potreb investitorja

3.1. Avtomatizirana podaja osnovnih rešitev stranki

3.2. zadovoljivost strank

3.3. ugodna in hitra sanacija