Світлові явища

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Світлові явища by Mind Map: Світлові явища

1. Лампочка

2. Лазер

3. Випромінювання

3.1. Сонце

3.2. Штучні

3.3. Природні

3.4. Зоря

4. Поширення

5. Заломлення

6. Відбивання

7. Поглинання