Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tiimi 2 by Mind Map: Tiimi
2
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tiimi 2

Sisällysluettelo

Hyvä sisällysluettelo antaa hyvän alkukatsauksen asiaan

Johdanto

tiedekirjan työstämismetodi kuvatty hyvin

mitä kirja pitää sisällään tulee selkeästi esiin

Teema 1

Oppimiskäsitykset

Laaja katsaus oppimiskäsityksiin, mutta pääpaino yhteisöllisessä oppimisessa. Hyvä juttu

Lähteet teemassa 1, monipuoliset, kurssimateriaali + luennot huomioonotettu, Lähdemerkinnöissä jossain kohtaa epäjohdonmukaisuutta ts. sivunumerointi puuttu

Kuvien käyttö!! ++

Syvällinen tarkastelu/oma pohdinta löytyy johtopäätöksistä ja mielestäni myös vapaasta suomennoksesta

vapaa referointi Technology artikkelista ++ (keksi sanamuoto)

johtopäätökset olisi mielestäni ansainnut oman numeerisen paikkansa sisällysluettelossa - tuotte hyvin oman näkemyksenne ytimekkäästi esille

Teema 2

Teema -nimet pois - lisää luettavuutta +

Sujuvasti orientaatiosta syventävään vaiheeseen

monipuolisesti käsitelty Finnsight raporttia

lähdemerkinnät mallikelpoisesti (jos ei edellisessä ollut niin tässä on :)

johtopäätökset/oman syvennys aiheeseen puuttuu

Teema 3

Hyvä johdanto - uutinen ajan henkeen sopiva

Syventämisvaiheessa käytetty hyvin luennon materiaalia hyväksi

ei pohdintaa ? tuleeko lopussa?

Teema 4 Asiantuntijuus

Selkeästi jäsennetty otsikoin ja alaotsikoin

Käsitelty kattavan oloisesti

Lähdemerkinnät puutteellisia, kaikki tuskin omaa pohdintaa

Mikä luennolta mikä muualta, Eikö Tynjälän artikkelia ollenkaan?

Koko työn Pohdinta

Hyvin omia mielipiteitä

Hyvin koottu olennaiset itse tiedekirjasta

Hyvää kriittisyyttä esim tietokoneavusteisen kollaboratiivisen oppimisen kehittymisen suhteen tulevaisuudessa.

Kriittisyyttä toitte esiin myös pohtiessanne sitä mitä sosiaalisen kanssakäymisen vähyys voi saada aikaiseksi

New node