Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiimi 2 by Mind Map: Tiimi 2

1. Johdanto

1.1. tiedekirjan työstämismetodi kuvatty hyvin

1.2. mitä kirja pitää sisällään tulee selkeästi esiin

2. Teema 2

2.1. Teema -nimet pois - lisää luettavuutta +

2.2. Sujuvasti orientaatiosta syventävään vaiheeseen

2.3. monipuolisesti käsitelty Finnsight raporttia

2.3.1. lähdemerkinnät mallikelpoisesti (jos ei edellisessä ollut niin tässä on :)

2.4. johtopäätökset/oman syvennys aiheeseen puuttuu

3. Teema 3

3.1. Hyvä johdanto - uutinen ajan henkeen sopiva

3.2. Syventämisvaiheessa käytetty hyvin luennon materiaalia hyväksi

3.3. ei pohdintaa ? tuleeko lopussa?

4. Teema 4 Asiantuntijuus

4.1. Selkeästi jäsennetty otsikoin ja alaotsikoin

4.2. Käsitelty kattavan oloisesti

4.3. Lähdemerkinnät puutteellisia, kaikki tuskin omaa pohdintaa

4.3.1. Mikä luennolta mikä muualta

4.3.1.1. Eikö Tynjälän artikkelia ollenkaan?

5. New node

6. Sisällysluettelo

6.1. Hyvä sisällysluettelo antaa hyvän alkukatsauksen asiaan

7. Teema 1

7.1. Oppimiskäsitykset

7.1.1. Laaja katsaus oppimiskäsityksiin, mutta pääpaino yhteisöllisessä oppimisessa. Hyvä juttu

7.1.2. Lähteet teemassa 1

7.1.2.1. monipuoliset, kurssimateriaali + luennot huomioonotettu

7.1.2.2. Lähdemerkinnöissä jossain kohtaa epäjohdonmukaisuutta ts. sivunumerointi puuttu

7.1.3. Kuvien käyttö!! ++

7.1.4. Syvällinen tarkastelu/oma pohdinta löytyy johtopäätöksistä ja mielestäni myös vapaasta suomennoksesta

7.1.5. vapaa referointi Technology artikkelista ++ (keksi sanamuoto)

7.1.6. johtopäätökset olisi mielestäni ansainnut oman numeerisen paikkansa sisällysluettelossa - tuotte hyvin oman näkemyksenne ytimekkäästi esille

8. Koko työn Pohdinta

8.1. Hyvin omia mielipiteitä

8.2. Hyvin koottu olennaiset itse tiedekirjasta

8.3. Hyvää kriittisyyttä esim tietokoneavusteisen kollaboratiivisen oppimisen kehittymisen suhteen tulevaisuudessa.

8.4. Kriittisyyttä toitte esiin myös pohtiessanne sitä mitä sosiaalisen kanssakäymisen vähyys voi saada aikaiseksi