Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tiimi 1 by Mind Map: Tiimi 1
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tiimi 1

Johdanto

Hyvin kuvattu tiedekirjan tarkoitus

Johdonmukaisesti johdateltu tiedekirjan sisältöön

Hyvä rakenne ja kieliasu

Teema 1

Hyvä huomio, että oppiminen on oppimistyylin valintaa

Käytetty monipuolisia lähteitä ja lähteet merkitty oikein

Syvällinen asioiden käsittely

Omaa pohdintaa sopivasti

Selkeä rakenne ja hyvä kieliasu

Teema 2

Hyvä rakenne: alussa omaa pohdintaa, sen jälkeen teoriaa ja lopuksi lyhyt yhteenveto

Lähdeviitteissä virheitä

Artikkeleita käsitelty monipuolisesti

Lähteissä mainittu Vuopalan luento, mutta siihen ei ole viitattu missään - onko lähdettä siis käytetty?

Teema 3

Selkeä rakenne, hyvät otsikot

Lähdeviitteet puutteellisia

Kieliasu ok

Syvällinen tutustuminen aiheeseen näkyy selvästi

Omaa pohdintaa olisi voinut olla enemmän

Teema 4

Monipuolinen ja syvällinen katsaus aiheeseen

Rakenne edelleen selkeä ja johdonmukainen, kieliasu ok

Lähdeviitteet puutteellisia

Hyvä huomio on se, että asiantuntija tietämisen lisäksi osaa myös etsiä tietoa

Pohdinta

Johdonmukaisesti yhdistetty teemojen olennaisimmat asiat yhden otsikon alle

Hyvin esitetty pohdintaa aiheesta

Hyvin pohdittu niitä asioita, joita ei ole pohdittu teemojen alla