Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiimi 1 by Mind Map: Tiimi 1

1. Teema 1

1.1. Hyvä huomio, että oppiminen on oppimistyylin valintaa

1.2. Käytetty monipuolisia lähteitä ja lähteet merkitty oikein

1.3. Syvällinen asioiden käsittely

1.4. Omaa pohdintaa sopivasti

1.5. Selkeä rakenne ja hyvä kieliasu

2. Teema 2

2.1. Hyvä rakenne: alussa omaa pohdintaa, sen jälkeen teoriaa ja lopuksi lyhyt yhteenveto

2.2. Lähdeviitteissä virheitä

2.3. Artikkeleita käsitelty monipuolisesti

2.4. Lähteissä mainittu Vuopalan luento, mutta siihen ei ole viitattu missään - onko lähdettä siis käytetty?

3. Teema 3

3.1. Selkeä rakenne, hyvät otsikot

3.2. Lähdeviitteet puutteellisia

3.3. Kieliasu ok

3.4. Syvällinen tutustuminen aiheeseen näkyy selvästi

3.5. Omaa pohdintaa olisi voinut olla enemmän

4. Johdanto

4.1. Hyvin kuvattu tiedekirjan tarkoitus

4.2. Johdonmukaisesti johdateltu tiedekirjan sisältöön

4.3. Hyvä rakenne ja kieliasu

5. Teema 4

5.1. Monipuolinen ja syvällinen katsaus aiheeseen

5.2. Rakenne edelleen selkeä ja johdonmukainen, kieliasu ok

5.3. Lähdeviitteet puutteellisia

5.4. Hyvä huomio on se, että asiantuntija tietämisen lisäksi osaa myös etsiä tietoa

6. Pohdinta

6.1. Johdonmukaisesti yhdistetty teemojen olennaisimmat asiat yhden otsikon alle

6.2. Hyvin esitetty pohdintaa aiheesta

6.3. Hyvin pohdittu niitä asioita, joita ei ole pohdittu teemojen alla