Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verkkovuorovaikutuksen tukeminen by Mind Map: Verkkovuorovaikutuksen tukeminen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Verkkovuorovaikutuksen tukeminen

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Verkkovuorovaikutuksen keskeiset muodot

dialogi

argumentointi

Verkkotyöskentelyn jäsentely

yksilöllinen taustatyö

asynkroninen

synkroninen

Verkkovuorovaikutuksen onnistumisen edellytykset

ryhmä- ja tehtävätietoisuus

Vuorovaikutustaidot

medialukutaito

aktiivisuus verkkotyöskentelyssä

jaettu läsnäolon kokemus

motivaatio

ohjaus

Ryhmän heterogeenisyys

Verkkotyöskentelyn struktuuri

lähikehityksen vyöhykkeen liittyvän teorian hyödyntäminen teorian (ZPD)

lyhyt viive kysymysten ja kommenttien välillä

skriptit

Pedagoginen vaiheistus

Verkkoympäristössä käytettävä teknologia

sopivien, vuorovaikutusta tukevien työkalujen valinta

teknologian pedagogisesti oivaltava käyttö