Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verkkovuorovaikutuksen tukeminen by Mind Map: Verkkovuorovaikutuksen
tukeminen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Verkkovuorovaikutuksen tukeminen

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Verkkovuorovaikutuksen keskeiset muodot

dialogi

palautteen vastaanottaminen

palautteen antaminen

roolitus

argumentointi

kyky esittää ja perustella omia mielipiteitään

kyky ymmärtää toisten mielipiteitä ja tarvittaessa luopua omista mielipiteistä

Verkkotyöskentelyn jäsentely

yksilöllinen taustatyö

asynkroninen

synkroninen

Verkkovuorovaikutuksen onnistumisen edellytykset

ryhmä- ja tehtävätietoisuus

sitoutuminen, ryhmän kaikkien jäsenten tasapuolinen osallistumismahdollisuus, tunne siitä, että konflikteista selviää, oma motivaatio, opettaja ei samalla tavalla läsnä kuin luokkahuoneessa, yhteinen tavoite

suuntauminen

Vuorovaikutustaidot

kyky ymmärtää toisten mielipiteitä ja tarvittaessa luopua omista mielipiteistä

kyky esittää ja perustella omia mielipiteitään

Kyky argumentoida

Kyky kuunnella ja ottaa vastaan tietoa ja mielipiteitä

palautteen antaminen

medialukutaito

kriittinen ymmärrys

taito ymmärtää TVT-tuettua kommunikaatiota/viestintää

kyky ottaa perspektiiviä

Aktiivisuus verkkotyöskentelyssä

aktiivisuus verkkotyöskentelyssä

aloitteellisuus, ohjeet, ehdotukset, "viettely", kysymykset

taíto kuunnella, "taukojen taju", tilan antaminen toisille

ohjaaja "hereillä" ja aktiivinen, ohjaajanlöydettävä "keskitie", liika kommentointi syö tilaa opiskelijoilta, tuki etupainoitteista, vastavuoroisuuden tukeminen

ns. kolminkertainen aktiivisuus, opettaja, opiskelija, ympäristö

palautteen antaminen

jaettu läsnäolon kokemus

nopea reagointi kysymyksiin

yhdessä tekeminen muiden kanssa

ryhmän tuki toimii paremmin verkossa kuin f2f

motivaatio

ohjaaja voi auttaa säilyttämään, intensiivinen huomion kohdistaminen, tarkoituksenmukainen materiaali

kannustus

yhteisen tavoitteen asettaminen

palautteen antaminen ja saaminen

sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen

ohjaus

ohjeistus

oikea-aikainen tuki

palautteen antaminen ja saaminen

kannustus

pedagoginen malli ja vaiheistus

vuorovaikutuksen tukeminen

oivaltava työkalujen valinta

Ryhmän heterogeenisyys

toisia tukeva osaaminen

sopiva homogeenisyys - yhteinen kieli

Verkkotyöskentelyn struktuuri

lähikehityksen vyöhykkeen liittyvän teorian hyödyntäminen teorian (ZPD)

noviisi- ja experttiryhmien muodostaminen/muodostuminen, osaavampi altistaa korkeamman tasoiselle oppimiselle

kaikkien osallistujien riittävä perusosaamisen taso

lyhyt viive kysymysten ja kommenttien välillä

skriptit

Pedagoginen vaiheistus

ennalta määritetyt mallit ja ohjeistukset kuinka:, muodostaa ryhmiä, toimia yhdessä, ratkaista ongelmia yhdessä

Verkkoympäristössä käytettävä teknologia

sopivien, vuorovaikutusta tukevien työkalujen valinta

teknologian pedagogisesti oivaltava käyttö