Verkkovuorovaikutuksen tukeminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verkkovuorovaikutuksen tukeminen by Mind Map: Verkkovuorovaikutuksen tukeminen

1. Verkkovuorovaikutuksen onnistumisen edellytykset

1.1. ryhmä- ja tehtävätietoisuus

1.1.1. sitoutuminen

1.1.1.1. ryhmän kaikkien jäsenten tasapuolinen osallistumismahdollisuus

1.1.1.2. tunne siitä, että konflikteista selviää

1.1.1.3. oma motivaatio

1.1.1.3.1. opettaja ei samalla tavalla läsnä kuin luokkahuoneessa

1.1.1.4. yhteinen tavoite

1.1.2. suuntauminen

1.2. Vuorovaikutustaidot

1.2.1. kyky ymmärtää toisten mielipiteitä ja tarvittaessa luopua omista mielipiteistä

1.2.2. kyky esittää ja perustella omia mielipiteitään

1.2.3. Kyky argumentoida

1.2.4. Kyky kuunnella ja ottaa vastaan tietoa ja mielipiteitä

1.2.5. palautteen antaminen

1.3. medialukutaito

1.3.1. kriittinen ymmärrys

1.3.2. taito ymmärtää TVT-tuettua kommunikaatiota/viestintää

1.3.3. kyky ottaa perspektiiviä

1.3.4. Aktiivisuus verkkotyöskentelyssä

1.4. aktiivisuus verkkotyöskentelyssä

1.4.1. aloitteellisuus

1.4.1.1. ohjeet

1.4.1.2. ehdotukset

1.4.1.3. "viettely"

1.4.1.4. kysymykset

1.4.2. taíto kuunnella

1.4.2.1. "taukojen taju"

1.4.2.2. tilan antaminen toisille

1.4.3. ohjaaja "hereillä" ja aktiivinen

1.4.3.1. ohjaajanlöydettävä "keskitie"

1.4.3.1.1. liika kommentointi syö tilaa opiskelijoilta

1.4.3.2. tuki etupainoitteista

1.4.3.2.1. vastavuoroisuuden tukeminen

1.4.4. ns. kolminkertainen aktiivisuus

1.4.4.1. opettaja

1.4.4.2. opiskelija

1.4.4.3. ympäristö

1.4.5. palautteen antaminen

1.5. jaettu läsnäolon kokemus

1.5.1. nopea reagointi kysymyksiin

1.5.2. yhdessä tekeminen muiden kanssa

1.5.3. ryhmän tuki toimii paremmin verkossa kuin f2f

1.6. motivaatio

1.6.1. ohjaaja voi auttaa säilyttämään

1.6.1.1. intensiivinen huomion kohdistaminen

1.6.1.2. tarkoituksenmukainen materiaali

1.6.2. kannustus

1.6.3. yhteisen tavoitteen asettaminen

1.6.4. palautteen antaminen ja saaminen

1.6.5. sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen

1.7. ohjaus

1.7.1. ohjeistus

1.7.2. oikea-aikainen tuki

1.7.3. palautteen antaminen ja saaminen

1.7.4. kannustus

1.7.5. pedagoginen malli ja vaiheistus

1.7.6. vuorovaikutuksen tukeminen

1.7.7. oivaltava työkalujen valinta

1.8. Ryhmän heterogeenisyys

1.8.1. toisia tukeva osaaminen

1.8.2. sopiva homogeenisyys - yhteinen kieli

2. Verkkoympäristössä käytettävä teknologia

2.1. sopivien, vuorovaikutusta tukevien työkalujen valinta

2.2. teknologian pedagogisesti oivaltava käyttö

3. Verkkovuorovaikutuksen keskeiset muodot

3.1. dialogi

3.1.1. palautteen vastaanottaminen

3.1.2. palautteen antaminen

3.1.3. roolitus

3.2. argumentointi

3.2.1. kyky esittää ja perustella omia mielipiteitään

3.2.2. kyky ymmärtää toisten mielipiteitä ja tarvittaessa luopua omista mielipiteistä

4. Verkkotyöskentelyn jäsentely

4.1. yksilöllinen taustatyö

4.2. asynkroninen

4.3. synkroninen

5. Verkkotyöskentelyn struktuuri

5.1. lähikehityksen vyöhykkeen liittyvän teorian hyödyntäminen teorian (ZPD)

5.1.1. noviisi- ja experttiryhmien muodostaminen/muodostuminen

5.1.1.1. osaavampi altistaa korkeamman tasoiselle oppimiselle

5.1.2. kaikkien osallistujien riittävä perusosaamisen taso

5.2. lyhyt viive kysymysten ja kommenttien välillä

5.3. skriptit

5.4. Pedagoginen vaiheistus

5.4.1. ennalta määritetyt mallit ja ohjeistukset kuinka:

5.4.1.1. muodostaa ryhmiä

5.4.1.2. toimia yhdessä

5.4.1.3. ratkaista ongelmia yhdessä