Some-välineiden hyödyntäminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Some-välineiden hyödyntäminen by Mind Map: Some-välineiden hyödyntäminen

1. EtherPad

1.1. Uutiskirjeen luominen yhdessä

1.2. uutiskirje

1.3. esityslistan luominen

1.4. koulutusmainoksen yhteisluomiseen

2. Google-asiakirja

2.1. esityslistojen jakoon

2.2. esitteeen vieraskielien version käännöksen oikoluku

3. Google-esitys

3.1. luento

4. MindMeister

4.1. Selvennetään mistä uusi projekti koostuu

5. Sumpli

5.1. kokouksen ajankohdan sopiminen

5.2. Kokousaikataulujen sopiminen

5.3. Yleensäkin työyhteisön tapaamisten sopimiseen

6. Google-kalenteri

6.1. Pj jakaa tapahtuman työt

6.2. omat

6.2.1. en

7. Skype tehokäyttöön!