Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Technologie w kształceniu by Mind Map: Technologie w kształceniu
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Technologie w kształceniu

Platformy edukacyjne

Część oprogramowania e-learningowego, oferowanego w sieci, oparta jest na licencji GNU General Public Licence (GPL), część dostępna jest jako produkt open source, inne zaś np. nie posiadają formalnych ram licencyjnych. Ważnym efektem dla instytucji edukacyjnych jest to, iż mogą je swobodnie modyfikować i wykorzystywać w swojej e-learningowej działalności.

Bezpłatne

Płatne

WebQuest

Webquest to działalność badawcza , w której większość lub wszystkie informacje wykorzystane przez ucznia pochodzą z Internetu. Webquest jest tak zaprojektowana , aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji , a nie tylko   wyszukania  ich w Sieci, oraz aby wspomagać  jego myślenie na poziomie analizy , syntezy i ewaluacji

Wykorzystanie WebQuest

Dlaczego warto używać WebQuest?

HotPotatoes

Jest to pakiet do tworzenia testów online. Pliki wynikowe Hot Potatoes działają w zwykłej przeglądarce WWW. Pakiet jest bezpłatny dla użytkowników non-profit, którzy publikują swoje prace w Sieci. Hot Potatoes są powszechnie znane w wielu krajach zachodnich, doceniane i chętnie stosowane przez wielu nauczycieli. Mocną stroną HotPotatoes w stosunku do innych pakietów do tworzenia testów jest szeroka klasa różnych form zadań oraz duże możliwości sterowania kolorami i używania grafiki

Przykładowe rodzaje HotPotatoes

Komponenty Google

Są darmowym programem, dostepnym dla posiadaczy konta gmail.

Google Page Creator http://pages.google.com

To napisany w technologii AJAX internetowy edytor stron internetowych, który pozwala swoim użytkownikom bardzo szybko i łatwo stworzyć stronę internetową, która będzie dostępna pod adresem (domyślnie) http://imię.nazwisko.googlepages.com/ lub http://twojanazwa.googlepages.com/. Każdy użytkownik ma do dyspozycji 100 MB na grafiki, inne pliki i treści przechowywane na serwerze.

Dokumenty i Arkusze Google http://docs.google.com

Jest to internetowy edytor dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji powstały poprzez zintegrowanie ze sobą serwisów Google Spreadsheets i Writely. Znany wcześniej w wersji angielskiej jako Google Docs & Spreadsheets. Od 7 lutego 2006 dostępny w języku polskim. Serwis umożliwia kooperowanie z wieloma osobami w tworzeniu dokumentów.

Mapy Pamięci

Są to programy pozwalające nauczcyielom w prosty sposób przedstawic jakiś temat. Dzieki tym programom uczniowie łatwiej zapamiętują dany problem i zagadnienia z nim związane. Są one proste w obłsudze wystarczy mieć dostęp do Internetu

MindMeister

Nie tylko pozwala na współpracę w trybie online w czasie rzeczywistym ale posiada też inne funkcje niedostępne w innych aplikacjach. MindMeister pozwala na przykład na import map przygotowanych w aplikacjach Freemind, Mindmanager i eksport przygotowanej online mapy do edycji w trybie offline. Można także przygotowaną mapę eksportować do pliku graficznego.MindMeister umożliwia także wpisywanie linków do zewnętrznych zasobów (zdjęć lub stron internetowych). Współpracę w trybie online ułatwia także skrót do skype’a naszego wspołpracownika pojawiający się wraz z informacją o aktualnie współedytujących mapę. MindMeister wyróżnia także kolorystycznie elementy wprowadzane przez poszczególne współpracujące nad daną mapą osoby.

Mindomo

Jest najbardziej rozwiniętym tego typu programem. Mindomo, posiada funkcje standardowe dla tego rodzaju aplikacji. W graficznych możliwościach można się jednak wręcz nieco pogubić, można używac własnych grafik, zdjęć, można także wpisywać linki do zewnętrznych danych. Wygodna jest możliwość zwijania i rozwijania haseł przez klikanie na +/- przy haśle. Sporym mankamentem Mindomo jest brak funkcji export/import. pozwala na zachowanie 7 map prywatnych - pozostałe programy tylko 1. Nie ma ograniczeń dla ilości map dostępnych publicznie.

Thinkature

Pozwala na współpracę online, ułatwia ją chat ze współpracownikiem w oknie projektu. Thinkature niestety także nie pozwala na import i eksport dokumentów z innych programów. Jego zaletą jest możliwość umieszczania grafik i obrazków z innych źródeł. Jest graficznie niezbyt złożony. Nie pozwala też na dodawanie linków na mapie.

Kayuda

To serwis typu wikipedia, służy opracowywaniu haseł encyklopedycznych w formie map.