Technologie w kształceniu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Technologie w kształceniu by Mind Map: Technologie w kształceniu

1. Platformy edukacyjne

1.1. Bezpłatne

1.1.1. LRN http://dotlrn.org

1.1.2. Moodle http://moodle.org

1.1.3. ILIAS www.ilias.uni-koeln.de/ios/index-e.html

1.1.4. Claroline http://claroline.net

1.2. Płatne

1.2.1. Bazaar http://klaatu.pc.athabascau.ca/cgi-bin/b7/main.pl?rid=1,

1.2.2. Freestyle Learning http://freestyle-learning.de

1.2.3. Seminar http://textanalyse.com

2. WebQuest

2.1. Wykorzystanie WebQuest

2.1.1. praca zespołowa w klasie

2.1.2. kształcenie stacjonarne i na odległość

2.1.3. projektowanie kursów on-line

2.1.4. samokształcenie

2.1.5. system kształcenia nieformalnego

2.1.6. nauczanie przez całe życie (lifelong learning)

2.2. Dlaczego warto używać WebQuest?

2.2.1. ukierunkowuje pracę badawczą

2.2.2. wspiera omawiany temat dodatkowymi informacjami , poszerzając wiedzę uczniów.

2.2.3. pozwala uczniom pracować w swoim własnym tempie

2.2.4. rozwija twórcze myślenie

2.2.5. stymuluje aktywność i współpracę grupową

2.2.6. jest wizualną formą nauki

2.2.7. jako metoda problemowa jest efektywniejsza od tradycyjnych metod tzw. ”podających”

3. HotPotatoes

3.1. Przykładowe rodzaje HotPotatoes

3.1.1. zadania z luką/ cloze

3.1.2. zadania na uporządkowanie/ match

3.1.3. zadania krótkiej odpowiedzi/ quiz

3.1.4. krzyżówki/ cross

3.1.5. rozsypanki/ mix

4. Komponenty Google

4.1. Google Page Creator http://pages.google.com

4.2. Dokumenty i Arkusze Google http://docs.google.com

5. Mapy Pamięci

5.1. MindMeister

5.2. Mindomo

5.3. Thinkature

5.4. Kayuda