Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Én mint tanár ? by Mind Map: Én mint tanár ?
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Én mint tanár ?

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

gondolataim a tanárságról

fontos, hogy ismerjem a diákjaimat.

fontos, hogy tudjam használni és ismerjem azokat az eszközöket, amikkel a diákok naponta órákat töltenek.

az ismeret és a kölcsönös bizalom lesz az alapja annak, hogy hatékony és hasznos legyen a tanítás

a tanár-diák viszony szerepe meghatározó a közös munka hatékonyságában és hasznában is

mindig tisztában akarok lenni azzal, hogy legalább annyit tanulok a diákoktól, mint amennyit átadni tudok nekik, fontos, hogy egyértelmű és nyílt legyen a viszonyunk, így ők is láthatják, mit kapok én tőlük, ha merek segítséget kérni tőlük, őket is arra bátorítom, bizalommal forduljanak hozzám, ha vállalom azt, hogy nem vagyok tökéletes és hibázom, ők sem félnek hibázni az órán

a tanításban azokra a módszerekre tudok támaszkodni, amik engem is a legjobban segítenek a tanulásban

nyelvtanításban ilyen a nyelvtani szerkezeteket begyakoroltató mondatok gyártása, a minél több eredeti szöveg megismerése, anyanyelvű beszélők hallgatása

ezáltal tanulási módszereket is átadhatok a diákoknak

nagyon fontos, hogy arra is figyeljek, nem minden diák esetén lesznek pont ugyanezek a leghatékonyabb módszerek

tudnom kell, mi a célom a tanítással

A tanításban a legjobban a diákok érdekelnek: a velük való kapcsolatteremtés, a lelkük, a fejlődésük, a megnyilvánulásaik.

tapaszatalataim

ebben a félévben (néhány év alatt harmadszor) dalokat tanítottam be egy középiskolás színjátszó kör előadására

ez a daltanítás hatalmas élmény, a diákokkal való kapcsolatteremtés "magától megy"

minden ez iránti lelkesedésem ellenére nem érzem úgy, hogy pl. angoltanár szívesen lennék középiskolában

nagyon jó és hasznos élmény volt, de nem tudom jobban, hogy tanár akarok-e lenni. egy próba egy egészen más helyzet, mint a tanóra.

a legtöbb tapasztalatom a tanárképzés keretein belül történt, inkább elméleti ismereteim vannak.

jövőképem

a jövőben esetleg angolt és/vagy finnt tanítok majd

még nem döntöttem el, hogy szeretnék-e középiskolában vagy akár nyelviskolában tanítani

tanulmányaim

érdemes előre ismernem a középiskolai feltételeket

iskolai szabályzatok, pedagógiai program

munkatársi viszonyok, segítők - iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus stb.

jogok, felelősség, lehetőségek: ide vonatkozó törvények

jelenleg tanárképzést végzek az angol szakhoz kapcsolódóan

sok érdekes tanárképzéshez kapcsolódó kurzusom van, de az angol módszertanból még sokat kell tanulnom

a jövő félévben végzem a tanítási gyakorlatot; nagyon kíváncsi vagyok, miket fogok tapasztalni

drámapedagógiai módszerekkel több kurzus keretein belül is ismerkedtem, és ezeket alkalmazni is szeretném

amiben fejlődni akarok

idő beosztása, tervezése, érzékelése

instrukciók adása: egyszerű, érthető, gyors

a diákok legyenek a tanítás központjában, az ő igényeikhez alkalmazkodjam

hangosabb, bátrabb, tagoltabb beszédstílus

merjem megmutatni magam (ezzel nekik is segítek, hogy vállalják magukat)