Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

wereldbeeld by Mind Map: wereldbeeld
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

wereldbeeld

Het pad markeert de passage van het tijdpek Vissen tot de tijd van Aquarius.

brave new world

ontheemde zielen ontwaken

de hele olifant in beeld

the golden number

natuur

shark's paintbrush

natuurlijk leren

universum

phi

tai te tjing

a whole new mind

mensbeeld

Het pad markeert de passage van Eindgebruiker tot Begingebruiker. Dat is de uitdaging van het pad, veranderen van consument in producent, omdat dat je recht is. Het is je recht over je volle vermogens te beschikken. Talenten en Scheppend Vermogen. Het Pad geeft ook de Middelen, de Media om die Passage mogelijk te maken.

the master and his emissary

wat je ziet

optische illusies

Een vis weet niet wat water is en een kat kent geen hek. Wij, als mens, wij kennen ons eigen milieu niet eens.

lijn

'In de ban van de lijn', is het verhaal van Sanne, achter de paperclip. Wij leven in de waan dat de lijn zaligmakend is, echter, niets is minder waar. De lijn is een dwaalspoor, dat nergens toe leidt: waanzin! Natuur produceert geen vlakke platen en rechte lijnen. Het ultra-efficiente bloedsomloopsysteem van de mens, bijvoorbeeld, is 50 duizend kilometer lang en bevat geen enkele rechte buis.

tussen A en B

Logica is de verbinding tussen A en B. Magica brengt u overal.

de bv-natuur

De natuur werkt volgens een totaal ander principe. Haar mandaat om te overleven berust op het gebruik van zo weinig mogelijk grondstoffen en energie om de klus te klaren – de klus zijnde: overleven en zichzelf herscheppen zonder het onderliggende ecosysteem schade toe te brengen. De natuur produceert geen vlakke platen en rechte lijnen. Het ultra-efficiënte bloedsomloopsysteem van de mens, bijvoorbeeld, is 50.000 kilometer lang en bevat geen enkele rechte buis. - See more at: http://www.theoptimist.nl/de-bv-natuur/#sthash.QWKpY7gE.dpuf

caerte van de schermer

vlijt ten onder

medium massage

In 1964 deed McLuhan de uitspraak: ‘the medium is the message’ ( McLuhan, 1964: 13), hij stelde dat, ongeacht de overgebrachte boodschap, de vorm van de communicatie bepalend is. Maar wat had McLuhan nu precies te melden? Een van de kerngedachten van Understanding Media luidt dat we bezig zijn het Gutenbergtijdperk – nog zo’n typische McLuhan-uitdrukking – achter ons te laten. Met deze uitdrukking doelt McLuhan m.i. op lineaire rationele logica. McLUHAN: alle media, vanaf het alfabet tot aan de computer, zijn extensies van de mens die diepe en durende veranderingen veroorzaken in hemzelf en zijn omgeving.Zo'n extensie is een uitbreiding van een orgaan, zintuig of functie en wanneer dat gebeurt, stelt het centrale zenuwstelsel een zelfbeschermende uitschakeling in van het betrokken gebied, waardoor het wordt geisoleerd en verdoofd van de bewuste beleving van wat er gebeurt. Het is een proces dat lijkt op wat zich voordoet bij een lichaam onder shock of stress, het lijkt op het Freudiaanse concept van verdringen.Zelf noem ik deze bijzondere vorm van zelfhypnose Narcissus Narcose, een verschijnsel waarbij de mens onwetend blijft voor de psychische en sociale effecten van zijn nieuwe technologie, zoals een vis niet weet wat water is.Met als resultaat, dat precies daar waar een omgeving door een nieuw medium wordt doordrongen en ons zintuiglijk evenwicht wordt verstoord, dat medium ook onzichtbaar wordt.Dit probleem is vandaag dubbel dringend, omdat mensen, als een eenvoudige overlevingsstrategie, zich bewust moeten worden wat er met hen gebeurt, ondanks de pijn die dat begrip vergezelt.Het feit dat hij dat niet heeft gedaan in deze tijd met electronica is dat dit ook de tijd van angst is geworden, die weer is getransformeerd in zijn Dubbelganger -- de therapeutische reactieve tijd van anomie en apathie. Maar ondanks onze zelfbeschermende ontsnappingsmechanismes, stelt het gehele veldbewustzijn veroorzaakt door electronische media ons in staat -- sterker, daagt ons uit -- bewustzijn te ontwikkelen van het onbewuste, naar een besef dat technologie een uitbreiding is van ons eigen lichaam.Wij leven voor het eerst in een tijd, dat veranderingen zich voldoende snel voordoen, om dergelijke patroonherkenning mogelijk te maken voor de samenleving in zijn geheel.Tot aan deze tijd is dit bewustzijn altijd eerst weerspiegeld door kunstenaars, die de kracht -- en de moed -- van de ziener hadden de taal te lezen van de buitenwereld en die te verbinden met de binnenwereld.

camera obscura

Fotografie is een alledaags verschijning geworden. Maar juist haar alomtegenwoordige aanwezigheid heeft haar onzichtbaar gemaakt.(Gisele Freund: Photographie + Burgerliche Gesellschaft, Munchen 1968.)

narcissus narcose

I call this peculiar form of self-hypnosis Narcissus narcosis, a syndrome whereby man remains as unaware of the psychic and social effects of his new technology as a fish of the water it swims in. As a result, precisely at the point where a new media-induced environment becomes all pervasive and transmogrifies our sensory balance, it also becomes invisible.

gutenberg galaxy

turing

nu

kairos

thinking planet

balans

spelen met talent

passage

Welzijn en de Hele Mens Wij zijn maar half Gevangen in ego Je hebt een van twee of Je bent een van twee Met de primaire zintuigen Die zelf Chakras zijn Muziek harmoniseert Verbeelding Manifesteert Kin labyrint geometrie Homo Ludens en het Pad van de Held iPad als assistent Plato als voorbeeld

zelfbeeld

Het pad markeert de passage van Eindgebruiker tot Begingebruiker. Dat is de uitdaging van het pad, veranderen van consument in producent, omdat dat je recht is. Het is je recht over je volle vermogens te beschikken. Talenten en Scheppend Vermogen. Het Pad geeft ook de Middelen, de Media om die Passage mogelijk te maken.

labyrint

Labyrintwerk. Je bent nu over de helft, nou ja, bijna dan. Met al die oefeningen begint balans zich te ontwikkelen. Labyrint past daarbij en meer nog, het is een ritueel bij de overgang. Volg het Labyrint naar binnen en weer naar buiten en luister naar jouw inspiratie of neem een wens in gedachten. Je kan zelf een labyrint tekenen met stoepkrijt of in het zand. Online kan ook.

mondriaan

Mondriaan is de naam van een Wereldburger, die weet wat hij wil en dat in vrijheid ook doet. Een Mondriaan volgt het Pad van de Held op zijn manier. Tot aan Mondriaan was Centraal Perspectief het heersend Paradigma met het Oog als model. Mondriaan schildert het Patroon, de Matrix, met de vertakkingen van de Hersenen als Beeld.De lijnen die hij schildert gaan vanaf het doek en omvatten de hele Wereld als een Global Village van Internet.

pad van de held

Marco Polo MarcoPolo (1254-1324) was een Venetiaans handelaar en ontdekkingsreiziger. Aangenomen wordt dat hij op 15 september 1254 geboren werd in Venetië. Toen Polo 17 jaar was vertrok hij, samen met zijn vader Niccoló en zijn oom Maffeo, op handelsmissie naar het Oosten. Marco Polo en de ZijderouteVanafhet Midden-Oosten volgde het reisgezelschap de Zijderoute en reisde daarmee onder andere door Perzië, China en Indonesië. Toen de groep handelaren aankwam in China werden ze uitgenodigd door de heerser van het Mongoolse Rijk, Kublai Khan, om een tijdje te verblijven aan zijn hof. Beschrijvingen van de wereld door Marco PoloGedurendezijn lange tocht maakte Polo beschrijvingen van alle volken, religies, gebruiken en culturen die hij onderweg tegen kwam. In 1295, na een reis van 24 jaar, keerde Marco Polo terug in Venetië en vestigde zich daar als koopman. Il MilioneHet boek dat hij schreef over zijn avonturen, genaamd Il Milione, was voor vele Europeanen de eerste beschrijving van de volkeren en culturen van het Verre Oosten. Naeen lang ziekbed overleed Marco Polo op 8 januari 1324 in zijn geboorteplaats Venetië. In latere jaren, met name tijdens de Song Dynastie, voerde de Chinese wetenschapper Shen Kuo (1031-1095) een aantal camera obscura gerelateerde experimenten uit en schreef zelfs een boek over zijn geometrische bevindingen. De titel van het boek luidde: "The Dream Pool Essays". Zonder de juiste chemische stoffen - zoals zilvernitraat - kon het beeld natuurlijk niet worden afgedrukt op papier of andere ondergrond. Er zouden nog eeuwen voorbijgaan voordat de fotografie deze ontwikkeling zou doormaken. 384-322 v.C. - Aristoteles van Stageira (Griekenland, Stageira, 384 v.C) maakt melding van beeldvorming op een wand in een verduisterd vertrek door middel van lichtinval door een klein gaatje. 1038 - De Arabier Abu Ali al-Hasan ibn al Haitam (Irak, Basra, 965-1040) in Europa bekend onder de naam Alhazen (verbastering van al-Hasan), gebruikt het gaatjesobjectief voor het waarnemen van gedeeltelijke zonsverduisteringen. 1267 - Roger Bacon, (Engeland, 1214-1294) een Britse franciscaan, geeft een tamelijk onduidelijke beschrijving van een camera obscura.

robot

the master and his emissary

This book argues that the differences lie not, as has been supposed, in the ‘what’ – which skills each hemisphere possesses – but in the ‘how’, the way in which each uses them, and to what end.  But, like the brain itself, the relationship between the hemispheres is not symmetrical.  The left hemisphere, though unaware of its dependence, could be thought of as an ’emissary’ of the right hemisphere, valuable for taking on a role that the right hemisphere – the ‘Master’ – cannot itself afford to undertake.  However it turns out that the emissary has his own will, and secretly believes himself to be superior to the Master.  And he has the means to betray him.  What he doesn’t realize is that in doing so he will also betray himself.

Q&A Iain Mc Gilchrist

mind hacks

divided brain

summary