Muutostekijät

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Muutostekijät by Mind Map: Muutostekijät

1. Verkostokaupunki (alueellisuus)(urban agroforestry)

1.1. Kaupungin ja maaseudun raja poistuu

1.2. Energia

1.3. Kriisitilanteista selvitytyminen (hanskaaminen)

1.3.1. Ruokaturva (riskit)

1.4. Syrjäinen maaseutu tyhjenee

1.5. Urbaaniomistajat

2. Arvomaailma muuttuu

2.1. Kaupunkivihreän elvyttävyys (vihreät arvot, hyvinvointi)

2.2. Verkostot

2.2.1. Tiedontarve kasvaa --> neuvonta

2.3. Ilmastomuutos- ilmastopakolaisuus

2.4. Biotaloudelle yhteiskunnallinen tilaus

2.4.1. Ala ei vetovoimainen nyt, muutetaan tätä... nyt yhteiskunnallinen tilaus

2.4.2. Alan vetovoima/työelämävastaavuus

2.5. Laaja-alainen vastuunäkökulma

2.5.1. Keke

2.6. Yhteisöllisyys

2.7. Luontoarvot

2.7.1. Luonnon monimuotoisuus

3. Globaalisuuden ja paikallisuuden yhtäaikainen voimistuminen

3.1. Globaali ravinnontuotanto

3.2. Verkostoituminen, toimintatavat muuttuvat

3.3. Yrityskoko kasvaa

3.4. Mahdollisuuksia pienyrittäjille

3.5. EU-politiikka, EU:n isot maat

4. Muuttuva metsätalous

4.1. Metsät --> yhteen, metsäkoon kasvattaminen

4.2. Hoitamattomat metsät

4.3. Laatupuun kasvatus

4.4. Agroforestry

4.5. Urbaaniomistajat

5. Verkostoituminen, virtuaalisoituminen

5.1. Luonnonvara-Ln t&K+opetus+neuvontaorganisaatiot yhdistyvät

5.1.1. Tiedontarve kasvaa --> neuvonta ilmastopakolaisuus

5.2. Verkotoitumisen merkitys kasvaa edelleen

5.3. Organisaatiot muuntuvat

5.4. Yksilön rooli kasvaa / asiantuntemus

5.5. Organisaation jatkuva uudistuminen, joka tukee yksilön kehitystä organisaation tavoitteiden mukaisesti

5.6. Epäformaalit verkostot

6. Biotalous nousee

6.1. Teho biomassatuotanto (hybridit)

6.2. Uusiutuva energia

6.3. Kestävä vastuullinen toiminta

7. Innovaatiot / hevosen katse

7.1. Uudet biomassatuotteet

7.1.1. Jalostusarvot nousee

7.1.1.1. Lääkkeet ruoka, kemikaalit, älytuotteet

7.1.1.2. Älykkäät biomassatuotteet

7.2. Biomassainnovaatiot

7.2.1. Uudet yrittäjyyden muodot

7.2.1.1. Hoivayrittäjyys

8. Moniosaajien kouluttaminen

8.1. Järjestelmätoimittaja

8.2. Pedagogiikka

8.2.1. Kanssakulkija opettaja

8.2.2. Oppimiskäsitysten muuttuminen. laajentuminen

8.3. Elinikäinen oppiminen

8.4. Oppiminen globaanina ilmiönä

8.4.1. Globaalitutkinnot

8.5. Koulutusalojen välinen yhteistyö

9. Väestö ikääntyy

9.1. Muutto pieniin kaupunkeihin / verkostokaupunkeihin

9.2. Uusia koulustuotteita

9.3. Eläkeikäisten puuhamaa