Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Muutostekijät by Mind Map: Muutostekijät
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Muutostekijät

Verkostokaupunki (alueellisuus)(urban agroforestry)

Kaupungin ja maaseudun raja poistuu

Energia

Kriisitilanteista selvitytyminen (hanskaaminen)

Ruokaturva (riskit)

Syrjäinen maaseutu tyhjenee

Urbaaniomistajat

Arvomaailma muuttuu

Kaupunkivihreän elvyttävyys (vihreät arvot, hyvinvointi)

Verkostot

Tiedontarve kasvaa --> neuvonta

Ilmastomuutos- ilmastopakolaisuus

Biotaloudelle yhteiskunnallinen tilaus

Ala ei vetovoimainen nyt, muutetaan tätä... nyt yhteiskunnallinen tilaus

Alan vetovoima/työelämävastaavuus

Laaja-alainen vastuunäkökulma

Keke

Yhteisöllisyys

Luontoarvot

Luonnon monimuotoisuus

Globaalisuuden ja paikallisuuden yhtäaikainen voimistuminen

Globaali ravinnontuotanto

Verkostoituminen, toimintatavat muuttuvat

Yrityskoko kasvaa

Mahdollisuuksia pienyrittäjille

EU-politiikka, EU:n isot maat

Muuttuva metsätalous

Metsät --> yhteen, metsäkoon kasvattaminen

Hoitamattomat metsät

Laatupuun kasvatus

Agroforestry

Urbaaniomistajat

Verkostoituminen, virtuaalisoituminen

Luonnonvara-Ln t&K+opetus+neuvontaorganisaatiot yhdistyvät

Tiedontarve kasvaa --> neuvonta ilmastopakolaisuus

Verkotoitumisen merkitys kasvaa edelleen

Organisaatiot muuntuvat

Yksilön rooli kasvaa / asiantuntemus

Organisaation jatkuva uudistuminen, joka tukee yksilön kehitystä organisaation tavoitteiden mukaisesti

Epäformaalit verkostot

Biotalous nousee

Teho biomassatuotanto (hybridit)

Uusiutuva energia

Kestävä vastuullinen toiminta

Innovaatiot / hevosen katse

Uudet biomassatuotteet

Jalostusarvot nousee, Lääkkeet ruoka, kemikaalit, älytuotteet, Älykkäät biomassatuotteet

Biomassainnovaatiot

Uudet yrittäjyyden muodot, Hoivayrittäjyys

Moniosaajien kouluttaminen

Järjestelmätoimittaja

Pedagogiikka

Kanssakulkija opettaja

Oppimiskäsitysten muuttuminen. laajentuminen

Elinikäinen oppiminen

Oppiminen globaanina ilmiönä

Globaalitutkinnot

Koulutusalojen välinen yhteistyö

Väestö ikääntyy

Muutto pieniin kaupunkeihin / verkostokaupunkeihin

Uusia koulustuotteita

Eläkeikäisten puuhamaa