Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

stilfigurer by Mind Map: stilfigurer
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

stilfigurer

pleonasm

ord som kan avvaras utan att innebörden i det uttryck där det ingår förändras, t.ex. "gammal gubbe" = "gubbe".

anafor

stilistisk term för flera på varandra följande parallella led som börjar på samma sätt: Skön att sitta i, skön att se på, skön att köra.

allusion

hänsyftning, anspelning. I skönlitteraturen är skilda former av allusion på andra texter eller författare ett vanligt grepp.

alliteration

bokstavsrim, stavrim, uddrim, att ett par betonade ord i en fras börjar antingen på samma konsonant (barn och blomma, hus och hem) eller på vokal, som då oftast är densamma (allt i allo, utan och innan). Allitteration är vanlig i fornnordisk poesi, ordspråk och stående talesätt.

anakolut

pråkvetenskaplig term för sats eller satsfogning där två syntaktiska mönster sammanblandas, så att slutet inte passar ihop med början:

kontrast

påstående eller åsikt som gör gällande motsatsen till vad en annan åsikt eller ett annat påstående, tesen, gör.

asyndes

samordning utan konjunktion, t.ex. Hon är hård, han mjuk.

besjälning

New node

apostrofering

ett direkt tilltal till någon

eufemism

förskönande omskrivning av ett anstötligt eller oangenämt ord. Exempel: "den onde" för djävulen, "gå bort" för dö, "lokalvårdare" för städare.

allegori

berättelse eller avbildning som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställ

ironi

man säger saker ironiskt ex i bastun är det kallt

liknelse

begrepp som åskådliggörs genom att det sammanställs med ett annat, t.ex. "Våran prost är rund som en ost"

metafor

ord eller uttryck som används i överförd betydelse (bildligt) om något som liknar det ursprungliga. Exempel: öknens skepp (kamel).

paradox

påstående som förefaller orimligt eller motsägelsefullt men som ändå kan innehålla en djupare sanning

pastisch

New node

personifiering

New node

parodi

överdriven imitation

oxymoron

retorisk figur bestående av två till synes oförenliga element, t.ex. "bitterljuv", "lysa med sin frånvaro

tatulogi

upprepning av i huvudsak samma tankeinnehåll med olika ord; "att säga samma sak två gånger", "tårta på tårta

retorisk fråga

påstående i frågeform

satir

framställning som är ironisk eller hånfull på ett elegant och (ofta) träffande sätt