סוגי טקסטים ומאפייניהם - כתיבה ועיצוב ע"י יניב גת

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
סוגי טקסטים ומאפייניהם - כתיבה ועיצוב ע"י יניב גת by Mind Map: סוגי טקסטים ומאפייניהם -  כתיבה ועיצוב ע"י יניב גת

1. אינפורמטיבי

1.1. מסירת עובדות ללא נקיטת עמדה, ללא רגשות

2. מגמתי

2.1. דיון בבעיה משני צדדים + נקיטת עמדה

2.1.1. הכותב דן בעניין מסוים ונוקט עמדה לגביו

2.1.2. הכותב מציד בעיה, מציג עמדות של שני צדדים לגביה ונוקט עמדה אישית

2.2. ביקורת

2.2.1. הכותב טוען נגד מצב קיים ומנסה לשכנע לשנותו

2.3. מפעיל

2.3.1. פרסומת/הדרכה

2.3.1.1. הכותב גורם לקורא לפעול או לרצות לפעול בדרך מסוימת

2.3.1.2. מאפיינים

2.3.1.2.1. משפטים קצרים

2.3.1.2.2. מילות קריאה

2.3.1.2.3. שאלות רטוריות

2.3.1.2.4. מילות שאלה

2.4. שכנוע

2.4.1. הכותב מציג רעיון ומנסה לשכנע את הקוראים ע"י פנייה בגוף שני וציון נימוקים

2.4.1.1. מצע בחירות

2.4.1.1.1. עולמות שיח

3. תיאורי

3.1. תיאור מצב, מקום ודמויות מנקודת מבט אישית, חויתית ורגשית (טקסטים ספרותיים)

4. רכיבי כתיבה

4.1. קורות חיים

4.1.1. תמונה

4.2. המלצה על עצמי כמועמד ראוי

4.3. סיפור אישי

4.3.1. לימודי

4.3.2. חברתי

4.3.3. חיים אישיים

4.4. רשימת רעיונות

4.5. פנייה אישית

4.6. הערכה

4.6.1. רפלקציה

4.6.1.1. פן גלוי

4.6.1.1.1. הצגת עצמי

4.6.1.2. פן סמוי

4.6.2. הערכת הכתיבה

4.6.2.1. מחוון הערכת עמיתים

4.6.2.2. מחוון עצמאי

4.6.2.3. מחוון מורה

5. עוד על עולמות שיח, סוגות ותתי-סוגות בקישור - לחצו על סמל החץ שמימין