Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3.4 by Mind Map: 3.4
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.4

3.4 Votering: (C) Övriga motioner

(C01) Diskussion: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010

(C02) Diskussion: Motion om valobligationer

(C03) Diskussion: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur

(C04) Diskussion: Försäkringskassans sätt att handha sjukskrivna innebär psykisk tortyr

(C05) Diskussion: Begränsning av antalet förtroenderoller samt mandatperioder

(C06) Diskussion: Motion om att införa ett forums råd

(C07) Diskussion: Motion om föreningars valbarhet till förtroendeuppdrag

(C08) Diskussion: Motion om intern offentlighetsprincip

(C09) Diskussion: Officiellt projekt för en ny mötesplattform

(C10) Diskussion: Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp

(C11) Diskussion: Motion om att idella uppdagrag inom partiet får status av lägre förtroende uppdrag

C12. Motion om voteringar om motioner - en ordningsfråga

(C13) Diskussion: Framtagande av riksdagslistor

(C14) Diskussion: Motion angående arvodering av styrelsens sammankallande och sekreterare

(C15) Diskussion: öppenhet på styrelsemöten

(C16) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av valutgång och eventuellt samarbete

(C17) Diskussion: Motion om utveckling av vågmästarstrategin

(C18) Diskussion: Motion om att tillse att Partiets hemsida är tillgänglig för människor med olika sorters funktionsnedsättningar

(C19) Diskussion: Motion om krav på dokumentation i interna styrelsemötesomröstningar

(C20) Diskussion: Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte

(C21) Diskussion: Motion om fastställandet av organisationsutvecklingsgruppen

(C22) Diskussion: Motion om personuppgiftsbehandling och PUL-ombud

(C23) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av fastsällande av valmanifest 2010

(C24) Diskussion: Motion om faställande av riksdagsgruppens organisation av medlemsmötet

(C25) Diskussion: Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val