Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3.4 by Mind Map: 3.4

1. 3.4 Votering: (C) Övriga motioner

1.1. (C01) Diskussion: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010

1.1.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-009) mot (C01-013)

1.1.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-010) mot (C01-014)

1.1.3. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-011) mot (C01-015)

1.1.4. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-016) mot avslag

1.1.5. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-017) mot avslag

1.1.5.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Framvaskat förslag mot avslag

1.2. (C02) Diskussion: Motion om valobligationer

1.2.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C02-001) mot avslag

1.3. (C03) Diskussion: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur

1.3.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-001) mot avslag

1.3.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-002) mot avslag

1.3.3. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-003) mot avslag

1.3.4. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-004) mot avslag

1.3.5. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-005) mot (C03-006)

1.3.5.1. V2. (Fredag 00:00 - 24:00) Vinnande mot avslag

1.3.6. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-007) mot avslag

1.3.6.1. (avvaktar)

1.3.6.1.1. V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande (framvaskat) mot avslag

1.4. (C04) Diskussion: Försäkringskassans sätt att handha sjukskrivna innebär psykisk tortyr

1.4.1. (motionen är tillbakadragen)

1.5. (C05) Diskussion: Begränsning av antalet förtroenderoller samt mandatperioder

1.5.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C05-001) (C05-002) mot avslag

1.6. (C06) Diskussion: Motion om att införa ett forums råd

1.6.1. V1. Lördag 18:00 - Söndag 12:00 (C06-002 - C06-010) mot (C06-011)

1.6.1.1. V1. (Söndag 12:00 - Söndag 19:00) Vinnande mot avslag

1.7. (C07) Diskussion: Motion om föreningars valbarhet till förtroendeuppdrag

1.7.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C07-001) (C07-002) mot avslag

1.8. (C08) Diskussion: Motion om intern offentlighetsprincip

1.8.1. V1. Lördag 18:00 - Söndag 18:00 (C08-001 - C08-005) mot avslag

1.9. (C09) Diskussion: Officiellt projekt för en ny mötesplattform

1.9.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C09-001) mot avslag

1.10. (C10) Diskussion: Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp

1.10.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C10-012) mot avslag

1.10.1.1. V2. (Fredag 00:00 - 24:00) Vinnande (framvaskat) mot (C21-001) (C21-002)

1.10.1.1.1. V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.11. (C11) Diskussion: Motion om att idella uppdagrag inom partiet får status av lägre förtroende uppdrag

1.11.1. (motionen är tillbakadragen)

1.12. C12. Motion om voteringar om motioner - en ordningsfråga

1.12.1. (motionen är redan behandlad som ordningsfråga)

1.13. (C13) Diskussion: Framtagande av riksdagslistor

1.13.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C13-001) (C13-002) (C13-003) (C13-006) (C13-005) mot avslag

1.14. (C14) Diskussion: Motion angående arvodering av styrelsens sammankallande och sekreterare

1.14.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C14-001) mot (C14-003) mot (C14-004)

1.14.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.15. (C15) Diskussion: öppenhet på styrelsemöten

1.15.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C15-001) mot avslag

1.16. (C16) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av valutgång och eventuellt samarbete

1.16.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C16-001) mot avslag

1.17. (C17) Diskussion: Motion om utveckling av vågmästarstrategin

1.17.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C17-001) mot (C17-003)

1.17.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.18. (C18) Diskussion: Motion om att tillse att Partiets hemsida är tillgänglig för människor med olika sorters funktionsnedsättningar

1.18.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C18-001) (C18-002) mot avslag

1.19. (C19) Diskussion: Motion om krav på dokumentation i interna styrelsemötesomröstningar

1.19.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C19-001) mot avslag

1.20. (C20) Diskussion: Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte

1.20.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C20-005) (C20-006) mot avslag

1.20.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C20-007) (C20-008) mot avslag

1.20.2.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (C20-002 till C20-004) mot avslag

1.21. (C21) Diskussion: Motion om fastställandet av organisationsutvecklingsgruppen

1.21.1. (har behandlats under C10)

1.22. (C22) Diskussion: Motion om personuppgiftsbehandling och PUL-ombud

1.22.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C22-004) (C22-002) (C22-005) mot avslag

1.23. (C23) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av fastsällande av valmanifest 2010

1.23.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C23-001) (C23-002) (C23-003) (C23-004) (C23-005) mot avslag

1.24. (C24) Diskussion: Motion om faställande av riksdagsgruppens organisation av medlemsmötet

1.24.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C24-001) (C24-002) mot avslag

1.25. (C25) Diskussion: Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val

1.25.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C25-001) mot avslag