Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

3.4 by Mind Map: 3.4
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.4

3.4 Votering: (C) Övriga motioner

(C01) Diskussion: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-009) mot (C01-013)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-010) mot (C01-014)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-011) mot (C01-015)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-016) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-017) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Framvaskat förslag mot avslag

(C02) Diskussion: Motion om valobligationer

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C02-001) mot avslag

(C03) Diskussion: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-001) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-002) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-003) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-004) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-005) mot (C03-006), V2. (Fredag 00:00 - 24:00) Vinnande mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-007) mot avslag, (avvaktar), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande (framvaskat) mot avslag

(C04) Diskussion: Försäkringskassans sätt att handha sjukskrivna innebär psykisk tortyr

(motionen är tillbakadragen)

(C05) Diskussion: Begränsning av antalet förtroenderoller samt mandatperioder

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C05-001) (C05-002) mot avslag

(C06) Diskussion: Motion om att införa ett forums råd

V1. Lördag 18:00 - Söndag 12:00 (C06-002 - C06-010) mot (C06-011), V1. (Söndag 12:00 - Söndag 19:00) Vinnande mot avslag

(C07) Diskussion: Motion om föreningars valbarhet till förtroendeuppdrag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C07-001) (C07-002) mot avslag

(C08) Diskussion: Motion om intern offentlighetsprincip

V1. Lördag 18:00 - Söndag 18:00 (C08-001 - C08-005) mot avslag

(C09) Diskussion: Officiellt projekt för en ny mötesplattform

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C09-001) mot avslag

(C10) Diskussion: Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C10-012) mot avslag, V2. (Fredag 00:00 - 24:00) Vinnande (framvaskat) mot (C21-001) (C21-002), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(C11) Diskussion: Motion om att idella uppdagrag inom partiet får status av lägre förtroende uppdrag

(motionen är tillbakadragen)

C12. Motion om voteringar om motioner - en ordningsfråga

(motionen är redan behandlad som ordningsfråga)

(C13) Diskussion: Framtagande av riksdagslistor

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C13-001) (C13-002) (C13-003) (C13-006) (C13-005) mot avslag

(C14) Diskussion: Motion angående arvodering av styrelsens sammankallande och sekreterare

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C14-001) mot (C14-003) mot (C14-004), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(C15) Diskussion: öppenhet på styrelsemöten

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C15-001) mot avslag

(C16) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av valutgång och eventuellt samarbete

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C16-001) mot avslag

(C17) Diskussion: Motion om utveckling av vågmästarstrategin

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C17-001) mot (C17-003), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(C18) Diskussion: Motion om att tillse att Partiets hemsida är tillgänglig för människor med olika sorters funktionsnedsättningar

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C18-001) (C18-002) mot avslag

(C19) Diskussion: Motion om krav på dokumentation i interna styrelsemötesomröstningar

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C19-001) mot avslag

(C20) Diskussion: Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C20-005) (C20-006) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C20-007) (C20-008) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (C20-002 till C20-004) mot avslag

(C21) Diskussion: Motion om fastställandet av organisationsutvecklingsgruppen

(har behandlats under C10)

(C22) Diskussion: Motion om personuppgiftsbehandling och PUL-ombud

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C22-004) (C22-002) (C22-005) mot avslag

(C23) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av fastsällande av valmanifest 2010

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C23-001) (C23-002) (C23-003) (C23-004) (C23-005) mot avslag

(C24) Diskussion: Motion om faställande av riksdagsgruppens organisation av medlemsmötet

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C24-001) (C24-002) mot avslag

(C25) Diskussion: Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C25-001) mot avslag