Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3.4 by Mind Map: 3.4
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.4

3.4 Votering: (C) Övriga motioner

(C01) Diskussion: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-009) mot (C01-013)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-010) mot (C01-014)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-011) mot (C01-015)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-016) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C01-017) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Framvaskat förslag mot avslag

(C02) Diskussion: Motion om valobligationer

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C02-001) mot avslag

(C03) Diskussion: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-001) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-002) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-003) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-004) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-005) mot (C03-006), V2. (Fredag 00:00 - 24:00) Vinnande mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C03-007) mot avslag, (avvaktar), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande (framvaskat) mot avslag

(C04) Diskussion: Försäkringskassans sätt att handha sjukskrivna innebär psykisk tortyr

(motionen är tillbakadragen)

(C05) Diskussion: Begränsning av antalet förtroenderoller samt mandatperioder

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C05-001) (C05-002) mot avslag

(C06) Diskussion: Motion om att införa ett forums råd

V1. Lördag 18:00 - Söndag 12:00 (C06-002 - C06-010) mot (C06-011), V1. (Söndag 12:00 - Söndag 19:00) Vinnande mot avslag

(C07) Diskussion: Motion om föreningars valbarhet till förtroendeuppdrag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C07-001) (C07-002) mot avslag

(C08) Diskussion: Motion om intern offentlighetsprincip

V1. Lördag 18:00 - Söndag 18:00 (C08-001 - C08-005) mot avslag

(C09) Diskussion: Officiellt projekt för en ny mötesplattform

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C09-001) mot avslag

(C10) Diskussion: Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C10-012) mot avslag, V2. (Fredag 00:00 - 24:00) Vinnande (framvaskat) mot (C21-001) (C21-002), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(C11) Diskussion: Motion om att idella uppdagrag inom partiet får status av lägre förtroende uppdrag

(motionen är tillbakadragen)

C12. Motion om voteringar om motioner - en ordningsfråga

(motionen är redan behandlad som ordningsfråga)

(C13) Diskussion: Framtagande av riksdagslistor

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C13-001) (C13-002) (C13-003) (C13-006) (C13-005) mot avslag

(C14) Diskussion: Motion angående arvodering av styrelsens sammankallande och sekreterare

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C14-001) mot (C14-003) mot (C14-004), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(C15) Diskussion: öppenhet på styrelsemöten

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C15-001) mot avslag

(C16) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av valutgång och eventuellt samarbete

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C16-001) mot avslag

(C17) Diskussion: Motion om utveckling av vågmästarstrategin

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C17-001) mot (C17-003), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(C18) Diskussion: Motion om att tillse att Partiets hemsida är tillgänglig för människor med olika sorters funktionsnedsättningar

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C18-001) (C18-002) mot avslag

(C19) Diskussion: Motion om krav på dokumentation i interna styrelsemötesomröstningar

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C19-001) mot avslag

(C20) Diskussion: Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C20-005) (C20-006) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (C20-007) (C20-008) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (C20-002 till C20-004) mot avslag

(C21) Diskussion: Motion om fastställandet av organisationsutvecklingsgruppen

(har behandlats under C10)

(C22) Diskussion: Motion om personuppgiftsbehandling och PUL-ombud

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C22-004) (C22-002) (C22-005) mot avslag

(C23) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av fastsällande av valmanifest 2010

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C23-001) (C23-002) (C23-003) (C23-004) (C23-005) mot avslag

(C24) Diskussion: Motion om faställande av riksdagsgruppens organisation av medlemsmötet

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C24-001) (C24-002) mot avslag

(C25) Diskussion: Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (C25-001) mot avslag