Informacyjna i poznawcza rola Internetu w opini badanych gimnazjalistów

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informacyjna i poznawcza rola Internetu w opini badanych gimnazjalistów by Mind Map: Informacyjna i poznawcza rola Internetu w opini badanych gimnazjalistów

1. Internet w kształceniu i samokształceniu gimnazjalistów

1.1. Rola Internetu w kształceniu gimnazjalistów

1.2. Rola Internetu w samokształceniu gimnazjalistów

2. Rozwój Internetu w zarysie historycznym, jego funkcja, informacyjna, komunikacyjna i rozrywkowa

2.1. Historia Internetu

2.2. Rozrywkowa funkcja Internetu

2.3. Informacyina funkcja Internetu

2.4. Komunikacyjna funkcja Internetu

3. Rozwój umysłowy i emocjonalny ucznia w wieku gimnazjalnym

3.1. Psychofizyczna sylwetka gimnazjalisty

3.2. Rozwój umyslowy ucznia w wieku gimnazjalny

3.3. Rozwój emocjonalny ucznia w wieku gimnazjalnym