Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Informacyjna i poznawcza rola Internetu w opini badanych gimnazjalistów by Mind Map: Informacyjna i poznawcza rola Internetu w opini badanych gimnazjalistów
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Informacyjna i poznawcza rola Internetu w opini badanych gimnazjalistów

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Internet w kształceniu i samokształceniu gimnazjalistów

Rola Internetu w kształceniu gimnazjalistów

Rola Internetu w samokształceniu gimnazjalistów

Rozwój Internetu w zarysie historycznym, jego funkcja, informacyjna, komunikacyjna i rozrywkowa

Historia Internetu

Rozrywkowa funkcja Internetu

Informacyina funkcja Internetu

Komunikacyjna funkcja Internetu

Rozwój umysłowy i emocjonalny ucznia w wieku gimnazjalnym

Psychofizyczna sylwetka gimnazjalisty

Rozwój umyslowy ucznia w wieku gimnazjalny

Rozwój emocjonalny ucznia w wieku gimnazjalnym