Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Informacyjna i poznawcza rola Internetu w opini badanych gimnazjalistów by Mind Map: Informacyjna i poznawcza rola Internetu w opini badanych gimnazjalistów
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Informacyjna i poznawcza rola Internetu w opini badanych gimnazjalistów

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Internet w kształceniu i samokształceniu gimnazjalistów

Rola Internetu w kształceniu gimnazjalistów

Rola Internetu w samokształceniu gimnazjalistów

Rozwój Internetu w zarysie historycznym, jego funkcja, informacyjna, komunikacyjna i rozrywkowa

Historia Internetu

Rozrywkowa funkcja Internetu

Informacyina funkcja Internetu

Komunikacyjna funkcja Internetu

Rozwój umysłowy i emocjonalny ucznia w wieku gimnazjalnym

Psychofizyczna sylwetka gimnazjalisty

Rozwój umyslowy ucznia w wieku gimnazjalny

Rozwój emocjonalny ucznia w wieku gimnazjalnym