Okres poniemowlęcy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Okres poniemowlęcy by Mind Map: Okres poniemowlęcy

1. Rozwój psychiczny

1.1. odkrycie "ja psychicznego"

1.2. pełna interioryzacja myślenia

1.3. myślenie senso-motoryczne(w działaniu)

1.4. myślenie wewnętrzne-czynności celowe

1.5. zdolność pełnej koordynacji wzrokowo-ruchowej

1.6. intensywny rozwój pamięci i uwagi

2. Rozwój emocjonalny

2.1. różnicowanie emocji

2.2. reagowanie na bodźce słowne

2.3. kształtują się wzorce ekspresji

2.4. intensywne reakcje

2.5. dziecko "chłonie" emocje innych

3. Rozwój manipulacji

3.1. wzrasta zdolność manipulacji

3.2. twórczość artystyczna

3.3. bazgroły

3.4. posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku

3.5. samodzielność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb

4. Rozwój społeczny

4.1. zabawy równoległe

4.2. ok 8m.ż. negatywna reakcja na osoby obce

4.3. chęć przebywania w otoczeniu dorosłych

5. Rozwój lokomocji

5.1. zdolność samodzielnego poruszania się

5.2. samodzielna eksploracja otoczenia

6. Rozwój poznawczy

6.1. początki mowy konkretnej

6.2. opanowanie podstaw języka

6.3. początki zabaw tematycznych

6.4. zdolność przewidywania wyników

6.5. działania celowe(liczy się efekt)