Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Okres poniemowlęcy by Mind Map: Okres poniemowlęcy
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Okres poniemowlęcy

1-3rok życia

Rozwój psychiczny

odkrycie "ja psychicznego"

czyli odrębności psychicznej

pełna interioryzacja myślenia

myślenie senso-motoryczne(w działaniu)

myślenie wewnętrzne-czynności celowe

zdolność pełnej koordynacji wzrokowo-ruchowej

intensywny rozwój pamięci i uwagi

Rozwój emocjonalny

różnicowanie emocji

reagowanie na bodźce słowne

kształtują się wzorce ekspresji

intensywne reakcje

dziecko "chłonie" emocje innych

Rozwój manipulacji

wzrasta zdolność manipulacji

twórczość artystyczna

bazgroły

posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku

samodzielność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb

Rozwój społeczny

zabawy równoległe

ok 8m.ż. negatywna reakcja na osoby obce

chęć przebywania w otoczeniu dorosłych

Rozwój lokomocji

zdolność samodzielnego poruszania się

samodzielna eksploracja otoczenia

Rozwój poznawczy

początki mowy konkretnej

opanowanie podstaw języka

początki zabaw tematycznych

zdolność przewidywania wyników

działania celowe(liczy się efekt)