Zenbat kobre lortzen dugu zelula elektrolitikoan?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zenbat kobre lortzen dugu zelula elektrolitikoan? by Mind Map: Zenbat kobre lortzen dugu zelula elektrolitikoan?

1. DATUAK:

1.1. 1.25 L disoluzio; [CuCl2]= 1.2 M

1.1.1. Masa atomikoak: Cu=63.5; Cl=35.5

1.2. Pasatako korronte elektrikoa

1.2.1. I=12 A; t=4 ordu

2. Zer elektrodoan agertuko da kobre metalikoa?

2.1. Erredukzioa denez ...

2.2. ... katodoan

3. Zer semi-erreakzioak adierazten du kobrearen eraldaketa?

3.1. Cu2+ + 2 e- ---> Cu

4. Zer estrategia erabili lortutako kobrearen masa kalkulatzeko?

4.1. 1)

4.1.1. Pasatako karga kalkulatu

4.1.1.1. q = I * t

4.1.1.2. I=12 A = 12 Coulomb/s

4.1.1.3. t =14400 s

4.1.1.4. q = 172800 C

4.2. 2)

4.2.1. Karga eta mol e- baliokidetasuna kontuan hartu

4.2.1.1. 1 F (Faraday) = 96500 C

4.2.1.2. 1 mol e- = 96500 C

4.3. 3)

4.3.1. Erredukzio-ekuazio kimikoarekin kalkulua egin

4.3.1.1. m(Cu) = 172800 C *(1 mol e-/96500 C) * (1 mol Cu/2 mol e-) * (63.5 g Cu/1 mol Cu)

4.3.1.2. m(Cu) = 56.85 g Cu

5. Amaitutakoan, zenbat da disoluzioaren kobre kontzentrazioa?

5.1. 1)

5.1.1. Hasierako mol-kopurua

5.1.1.1. n(Cu2+) = 1.2 M * 1.25 L = 1.5 mol Cu2+

5.2. 2)

5.2.1. Cu metalera eraldatuak

5.2.1.1. n(Cu) = 0.90 mol Cu

5.3. 3)

5.3.1. Amaierako mol-kopurua

5.3.1.1. n(Cu2+) = 0.6 mol Cu2+

5.4. 4)

5.4.1. Amaierako kontzentrazioa

5.4.1.1. [Cu2+] = n/V = 0.48 M