Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy by Mind Map: ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy
5.0 stars - 4 reviews range from 0 to 5

ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Podstawy testowania

Dlaczego testowanie jest niezbędne?

Co to jest testowanie?

Ogólne zasady testowania

Podstawowy proces testowy

Psychologia testowania

Testowanie w cyklu życia oprogramowania

Modele wytwarzania oprogramowania

Poziomy testowania

Typy testów

Testowanie pielęgnacyjne

Statyczne techniki testowania

Techniki statyczne a proces testowania

Proces przeglądu

Analiza statyczna przy pomocy narzędzi

Techniki projektowania testów

Proces rozwoju testów

Kategorie technik projektowania testów

Techniki oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe)

Techniki oparte na strukturze (białoskrzynkowe)

Techniki oparte na doświadczeniu

Wybór technik testowania

Zarządzanie testowaniem

Organizacja testów

Planowanie i szacowanie testów

Monitorowanie postępu testów i nadzór

Zarządzanie konfiguracją

Ryzyko a testowanie

Zarządzanie incydentami

Testowanie wspierane narzędziami

Typy narzędzi testowy

Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko

Wdrażanie narzędzi w organizacji