Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

S.W.O.T. analýza by Mind Map: S.W.O.T. analýza
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

S.W.O.T. analýza

Weaknesses Slabé stránky

Nevýhodné nabídky

Mezery v možnostech

Mezery v konkurenceschopnosti

Reputace, propagace, zásah

Nestabilní finance

Časové termíny, tlaky

Nedostatek zdrojů (peníze, lidé…)

Možnosti distribuce

Management

Akreditace, kvalifikace, certifikace

Procesy, systémy, IT, komunikace

Umístění, lokalita

Cena, hodnota, kvalita

Technická kompetence

Kvalita produktů a služeb

Komunikace

Threats Hrozby

Politika

Změna legislativy

Prostředí

Konkurenční nabídky a oznámení

Změny v poptávce

Nové technologie, služby, nápady

Klíčové zakázky, partneři

Udržení vlastních schopností

Ztráta klíčových zaměstnanců

Udržitelné finance

Dopad ekonomiky

Sezónnost

Strengths Silní stránky

Výhodné nabídky

Možnosti

Konkurenční výhody

Jedinečná prodejní nabídka

Zdroje, majetek, lidé

Chráněná aktiva

Zkušenosti, znalosti, data

Finanční rezervy, pravděpodobná návratnost

Marketing – zásah, distribuce, povědomí

Inovativní přístup

Umístění, lokalita

Cena, hodnota, kvalita

Akreditace, kvalifikace, certifikace

Procesy, systémy, IT, komunikace

Nadšení

Technická kompetence

Kvalita produktů a služeb

Opportunities Příležitosti

Nový vývoj na trhu

Slabá místa konkurentů

Změny v oboru, životním stylu nebo trendech

Vývoj nových technologií nebo inovace

Globální vlivy

Nové trhy: vertikální, horizontální

Niky na trhu

Umístění, lokalitace, export, import

Taktika – překvapení, velké zakázky

Rozvoj produktů, obchodu

Využití informací a výzkumu

Využití partnerství, agentur, distributorů

Škálování: objemy, výroba, ekonomika

Sezóna, počasí, módní vlivy