S.W.O.T. analýza

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
S.W.O.T. analýza by Mind Map: S.W.O.T. analýza

1. Strengths Silní stránky

1.1. Výhodné nabídky

1.2. Možnosti

1.3. Konkurenční výhody

1.4. Jedinečná prodejní nabídka

1.5. Zdroje, majetek, lidé

1.6. Chráněná aktiva

1.7. Zkušenosti, znalosti, data

1.8. Finanční rezervy, pravděpodobná návratnost

1.9. Marketing – zásah, distribuce, povědomí

1.10. Inovativní přístup

1.11. Umístění, lokalita

1.12. Cena, hodnota, kvalita

1.13. Akreditace, kvalifikace, certifikace

1.14. Procesy, systémy, IT, komunikace

1.15. Nadšení

1.16. Technická kompetence

1.17. Kvalita produktů a služeb

2. Opportunities Příležitosti

2.1. Nový vývoj na trhu

2.2. Slabá místa konkurentů

2.3. Změny v oboru, životním stylu nebo trendech

2.4. Vývoj nových technologií nebo inovace

2.5. Globální vlivy

2.6. Nové trhy: vertikální, horizontální

2.7. Niky na trhu

2.8. Umístění, lokalitace, export, import

2.9. Taktika – překvapení, velké zakázky

2.10. Rozvoj produktů, obchodu

2.11. Využití informací a výzkumu

2.12. Využití partnerství, agentur, distributorů

2.13. Škálování: objemy, výroba, ekonomika

2.14. Sezóna, počasí, módní vlivy

3. Weaknesses Slabé stránky

3.1. Nevýhodné nabídky

3.2. Mezery v možnostech

3.3. Mezery v konkurenceschopnosti

3.4. Reputace, propagace, zásah

3.5. Nestabilní finance

3.6. Časové termíny, tlaky

3.7. Nedostatek zdrojů (peníze, lidé…)

3.8. Možnosti distribuce

3.9. Management

3.10. Akreditace, kvalifikace, certifikace

3.11. Procesy, systémy, IT, komunikace

3.12. Umístění, lokalita

3.13. Cena, hodnota, kvalita

3.14. Technická kompetence

3.15. Kvalita produktů a služeb

3.16. Komunikace

4. Threats Hrozby

4.1. Politika

4.2. Změna legislativy

4.3. Prostředí

4.4. Konkurenční nabídky a oznámení

4.5. Změny v poptávce

4.6. Nové technologie, služby, nápady

4.7. Klíčové zakázky, partneři

4.8. Udržení vlastních schopností

4.9. Ztráta klíčových zaměstnanců

4.10. Udržitelné finance

4.11. Dopad ekonomiky

4.12. Sezónnost