Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Frejaskolan by Mind Map: Frejaskolan

1. Praktiska frågor

1.1. Hur gör vi?

1.1.1. Konkret arbetssätt.

1.1.1.1. Gemensam planering i ämnena?

1.1.1.2. Jobba ihop oss.

1.1.1.2.1. Skapa traditioner

1.1.1.2.2. Förhållningssätt som är lättöverskådligt, enkelt

1.1.2. Flera lärare i klassrummet?

1.2. Var är jag?

1.2.1. Hur ser arbetslagen ut?

1.2.2. Schema?

1.2.2.1. Elev?

1.2.2.2. Pedagog?

1.2.3. Personliga frågor?

2. Tid För utveckling

2.1. Tid till planering

2.2. Tid till att utforma skolan

2.3. Tidsram för kompetensutveckling

3. Elevtrygghet

3.1. Bra start för våra elever

3.2. Hur skapar vi goda förutsättningar för våra svaga elever?

3.3. Vi får inte "tappa elever"!

4. Tänk om

4.1. Öppenhet

4.2. Våga tänka om och göra nytt

4.3. Att vi vågar, och inte tar för små steg.