Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Frejaskolan by Mind Map: Frejaskolan
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Frejaskolan

Praktiska frågor

Hur gör vi?

Konkret arbetssätt., Gemensam planering i ämnena?, Jobba ihop oss., Skapa traditioner, Förhållningssätt som är lättöverskådligt, enkelt

Flera lärare i klassrummet?

Var är jag?

Hur ser arbetslagen ut?

Schema?, Elev?, Pedagog?

Personliga frågor?

Tid För utveckling

Tid till planering

Tid till att utforma skolan

Tidsram för kompetensutveckling

Elevtrygghet

Bra start för våra elever

Hur skapar vi goda förutsättningar för våra svaga elever?

Vi får inte "tappa elever"!

Tänk om

Öppenhet

Våga tänka om och göra nytt

Att vi vågar, och inte tar för små steg.