Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich. by Mind Map: Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich.

1. III. CHARAK. WYKONANIA ZADAŃ TESTOWYCH

1.1. 1. PORÓWNYWANIE PRZEDMIOTÓW

1.2. 2. ANALIZA I SYNTEZA

1.3. 3. ROZUMOWANIE DZIECI

2. IV. WPŁYW ŚRODOWISKA NA DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ

2.1. 1. DOJRZAŁOŚC UMYSŁOWA DZIECKA

2.2. 2.ZATRUDNIENIE RODZICÓW I DOJRZ. SZKOLNA DZIECI

3. I. ZAGADNIENIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ W LITERATURZE

3.1. 1. POJĘCIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

3.2. 2. BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

4. II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADAŃ WŁASNYCH

4.1. 1. CWLE I PRZEDMIOT BADAŃ

4.2. 2. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE

4.3. 3. ORGANIZACJA BADAŃ