Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich. by Mind Map: Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich.

III. CHARAK. WYKONANIA ZADAŃ TESTOWYCH

1. PORÓWNYWANIE PRZEDMIOTÓW

2. ANALIZA I SYNTEZA

3. ROZUMOWANIE DZIECI

IV. WPŁYW ŚRODOWISKA NA DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ

1. DOJRZAŁOŚC UMYSŁOWA DZIECKA

2.ZATRUDNIENIE RODZICÓW I DOJRZ. SZKOLNA DZIECI

I. ZAGADNIENIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ W LITERATURZE

1. POJĘCIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

2. BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADAŃ WŁASNYCH

1. CWLE I PRZEDMIOT BADAŃ

2. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE

3. ORGANIZACJA BADAŃ