Errotazioa

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Errotazioa by Mind Map: Errotazioa

1. Errotazio mugimendua

1.1. 24 ordu bira osoa emateko

1.2. Lurraren zati batzuk argia, besteek iluntasuna

2. Errotazio ardatza

2.1. 23º ko inklinazioa du orbitaren planoarekin

2.2. Eguzkiaren berotasuna intentsitate ezberdinean jasotzea eragiten du

2.3. Lurreko berotze maila ezberdinak

2.3.1. Izpi perpendikularrak= bero gehiago

2.3.2. Zeharkako izpiak= bero gutxiago