Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Technologie w społecznościach lokalnych by Mind Map: Technologie w społecznościach lokalnych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Technologie w społecznościach lokalnych

gminy sukcesu vs gminy porażki

Jeżeli ktoś myśli systemowo, to nie może wyłącznie opierać się na samej selekcji tych, którzy podniosą rękę i powiedzą "my chcemy!"

Warsztaty wydobywcze

uczestnicy

zagwozdki

materiały z warsztatu

możliwe kierunki działania

warunki sukcesu

potrzeby mieszkańców

Badanie case study - pilotaż

Badanie case study - główna część

Desk research