Bab 7 Sejarah Tingkatan 3 : Malaysia yang Berdaulat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bab 7 Sejarah Tingkatan 3 : Malaysia yang Berdaulat by Mind Map: Bab 7 Sejarah Tingkatan 3 : Malaysia yang Berdaulat

1. Gagasan Persekutuan Malaysia

1.1. Matlamat Pembentukan Persekutuan Malaysia

1.1.1. Mempercepat Kemerekaan

1.1.1.1. Negeri-negeri lain bersaiz kecil sukar untuk merdeka

1.1.2. Keseimbangan kaum

1.1.2.1. Mengimbangi penduduk bumiputera dengan bukan

1.1.3. Memajukan sosioekonomi

1.1.3.1. Pasaran ekonomi luas boleh dibentuk

1.1.4. Menyekat ancaman komunis

1.1.4.1. Singapura dan Tanah Melayu bimbang ancaman komunis

1.1.5. Mempercepat kemerdekaan

1.1.5.1. Sabah,Sarawak,Singapura dan Brunei sukar mendapat kemerdekaan kerana bersaiz kecil

1.2. Idea Pembentukan Persekutuan Malaysia

1.2.1. Pencantuman Persekutuan Tanah Melayu dengan Negeri-negeri berkenaan

1.2.2. Membebaskan Sarawak, Sabah, Singapura,dan Brunei

1.2.3. Gagasan tersebut menjadi kenyataan apabila 16 September 1963 merupakan tarikh Persekutuan ditubuhkan

1.3. Cadangan Tunku Abdul Rahman

1.3.1. Tuanku Abdul Rahman mengemukakan gagasan dalam majlis Persatuan Wartawan-wartawan Luar Asia Tengara di Hotel Adelphi, Singapura

2. Reaksi Pembentukan Persekutuan Malaysia

2.1. Negeri-negeri Terlibat

2.1.1. Pensekutuan Tanah Melayu

2.1.1.1. Menerima gagasan

2.1.2. Singapura

2.1.2.1. PETIR menerima gagasan tersebut

2.1.2.2. Barisan Sosialis dan Parti Rakyat Singapura menganggap ini rancangan Britain

2.1.3. Sabah

2.1.3.1. Perkiatan Sabah dibentuk dan menerima gagasan tersebut

2.1.4. Sarawak

2.1.4.1. Kesemua parti politik menyertai Persekutuan Malaysia

2.1.5. Brunei

2.1.5.1. Saat-saat akhir menarik diri daripada pembentukan Persekutuan Malaysia

2.2. Negera-negara jiran

2.2.1. Indonesia

2.2.1.1. Mulanya menyokong tetapi terpengaruh dengan dakyah PKI menuduh gagasan sebagai neokolonialisme

2.2.2. Filipina

2.2.2.1. Menentang gagasan kerana mendakwa Sabah milik Kesultanan Sulu

2.3. Negara-negara Barat

2.3.1. Mendapat sokongan daripada Britain dan Amerika Syarikat

3. Perjanjian dan Perisytiharan Persekutuan Malaysia

3.1. Pengisytiharan Persekutuan Malaysia

3.1.1. Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

3.1.2. Rakyat Sabah telah mengemukakan Tuntutan 20 Perkara dan telah diterima

3.1.3. Pada 16 September 1963, telah lahirnya Malaysia diringi 101 das tembakan meriam dan teriakan 'MERDEKA' sebanyak tujuh kali

3.2. Konfrontasi dan Perdamaian

3.2.1. Indonesia yang tidak mengiktiraf Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dan melancarkan konfrontasi

3.2.2. Usaha ke Arah Perdamaian Malaysia-Indonesia

3.2.2.1. Rundingan Ridak Rasmi di Tokyo

3.2.2.2. Sidang Kemuncak di Manila

3.2.2.3. Persidangan di Bangkok

3.2.2.4. Persidangan di Tokyo

3.2.3. Konfrontasi semakin kendur setelah Jeneral Soekarno telah mengambil tampuk kepimpinan Indonesia

3.3. Faktor Pemisahan SIngapura

3.3.1. Masalah ekonomi

3.3.2. Konsep Malaysian Malaysia

3.3.3. Pertikaian Parti Perikatan

3.3.4. Rusuhan kaum