OPETTAJAN OSAAMISPERUSTEISUUS

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OPETTAJAN OSAAMISPERUSTEISUUS by Mind Map: OPETTAJAN OSAAMISPERUSTEISUUS

1. Oppimisyhteisöosaaminen

1.1. Opettajaopiskelija toimii opettajana ja hänellä on opettajan vastuu

1.2. Edistää oppimista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

1.3. Opettajan pitää olla luotettava ja vakuuttava

1.4. Käyttäytymistieteellisten ajattelutapojen tuntemus

1.5. Omien ja yhteisöjen arvojen, asenteiden ja ihmiskäsitysten merkitysten tunnistaminen ja niiden mukaan toimiminen

1.6. OPettajan pitää olla vaativa kannustava ja motivoiva

1.7. Vallan ja vastuun tasapainottaminen

1.8. Oikean transaktiovalinnan tekeminen

1.9. Dialogiosaaminen

2. Opetusosaaminen

2.1. Vuorovaikutus

2.1.1. Oppilaan yksilöllinen huomioiminen

2.1.2. Luottamus

2.1.2.1. Opiskelijan kuunteleminen ja kohtaaminen

2.1.3. Opetusmetodit, oppimistyylit huomioiden

2.1.4. Oppimisympäristöjen huomioiminen

2.2. Erilaisten oppimiskäsitysten monipuolinen soveltaminen opetusprosessissa

2.3. Arviointi

2.3.1. Puolueeton

2.3.2. Monitahoinen

2.3.3. Osaa erottaa oppimisen ja osaamisen

2.3.4. Oppimisen ja osaamisen arviointi

2.3.5. Osaamisperusteisuus

2.4. Opetussuunnitelma perusteena

2.5. Tutkinnon perusteet ja tuntemus

3. Toimintaympäristöosaaminen

3.1. Työhön liittyvät yhteiskunnalliset ja historialliset lähtökohdat

3.2. Verkkoympäristö, -työkalut, -palvelut ja -yhteisöt

3.3. Kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot

3.3.1. Oppilaitosten välillä

3.3.2. Työelämäyhteistyö

3.3.2.1. yritykset

3.3.2.2. julkinen sektori

3.3.2.3. 3. sektori

3.3.3. Asiantuntijaverkostot

3.3.4. Oppilaitoksen sisällä

3.4. Organisaation strategia ja toimintasuunnitelmat

3.5. Koulutuspoliittiset säädökset ja määräykset (OPM, OPH)

3.6. Koulutusorganisaation hallinto, talous ja johtaminen