waarom maatschapijleer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
waarom maatschapijleer by Mind Map: waarom maatschapijleer

1. Jij en de samenleving

1.1. Rekening houden met anderen

1.2. Afspraken en regels

2. De Nederlandse samenleving

2.1. Nederland als rechtstaat

2.1.1. Bepaalt belangerijke regels

2.2. de Nederlandse parlementaire democratie

2.2.1. Vertegenwoordigd door het parlement

2.3. Pluriforme samenleving

2.3.1. Veelvormig

2.3.2. Verschillende culturen

2.4. Verzorgingsstaat

2.4.1. Overheid zorgt voor de burgers

2.4.1.1. Gezondheidszorg

2.4.1.2. Uitkeringen

2.4.1.3. Onderwijs

2.4.1.4. Huisvesting

3. Maatschappelijke problemen

3.1. Grote groepen

3.2. Overheid bemoeit zich er mee

3.2.1. Nieuwe regels en wetten

3.3. Tegenstellingen

3.3.1. Politiek visie

3.3.2. Geloofs en levens overtuiging

3.3.3. Maatschappelijke positie

4. Maatschappijleer

4.1. Hoe zit de samenleving in elkaar

4.2. mening geven