Дієприслівник

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дієприслівник by Mind Map: Дієприслівник

1. Дієприслівниковий зворот

1.1. Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот, який у реченні виступає в ролі поширеної обставини. На письмі дієприслівниковий зворот найчастіше відокремлюють комами: 1) якщо дієприслівниковий зворот стоїть на початку речення, то кому ставлять після нього: Не дочекавшись обіду, хлопчик з дівчатками зібрались додому ; 2) якщо дієприслівниковий зворот стоїть в середині речення, то його відокремлюють з обох боків: Мешканці, виставивши голови з віконечок, ведуть розмови ; 3) якщо дієприслівниковий зворот стоїть в кінці речення, то кому ставлять перед ним: Уважно слухали селяни, занімівши в різних позах. Не відокремлюють комами дієприслівниковий зворот, якщо в реченні він є фразеологізмом і стоїть безпосередньо після присудка: Він біг не чуючи ніг. Кріім того, зазвичай відокремлюють не лише дієприслівниковий зворот, а й одиничний дієприслівник. Наприклад, Повечерявши, полягали спати

2. Значення

2.1. Дієприслівник у реченні називає додаткову (другорядну дію), яка слугує для пояснення головної. Наприклад, Співають ідучи дівчата. У цьому реченні основну дію виражає присудок, виражений особовою формою дієслова співають, а другорядну називає дієприслівник ідучи. Дівчата не просто співають, а співають як (ідучи). Таким чином, у реченні дієприслівник виконує роль обставини способу дії.

3. Вид і час дієприслівника

3.1. Дієприслівники доконаного виду минулого часу виражають додаткову дію, що відбулася перед основною або одночасно з нею (відповідає на питання що зробивши?). Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу називають додаткову дію, що відбувається одночасно з основною (відповідає на питання що роблячи?) Дієприслівники недоконаного виду минулого часу виражають додаткову дію, що відбувалася в минулому одночасно з основною (відповідає на питання що робивши?): Слухавши вірші про кохання, він завжди згадував її (він одночасно слухав і згадував).

4. Морфологічний розбір дієприслівника

4.1. 1) Слово для розбору. 2) Назва частини мови, її форма. 3) Вид (доконаний чи недоконаний). 4) Час (теперішній і минулий). 5) Синтаксична роль.

5. Зразок розбору

5.1. 1) (Не) піймавши. 2) Дієприслівник. 3) Доконаний вид. 4) Минулий. 5) Обставина.

6. невідмінювана форма дієслова, яка, пояснюючи присудок, називає додаткову дію. Дієприслівник відповідає на питання що роблячи? що зробивши? Наприклад: мірку́ючи, пи́шучи, чита́ючи, міркува́вши, писа́вши, чита́вши.