Дієприслівник

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дієприслівник by Mind Map: Дієприслівник

1. Дієприслівниковий зворот

1.1. Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот, який у реченні виступає в ролі поширеної обставини. На письмі дієприслівниковий зворот найчастіше відокремлюють комами: 1) якщо дієприслівниковий зворот стоїть на початку речення, то кому ставлять після нього: Не дочекавшись обіду, хлопчик з дівчатками зібрались додому ; 2) якщо дієприслівниковий зворот стоїть в середині речення, то його відокремлюють з обох боків: Мешканці, виставивши голови з віконечок, ведуть розмови ; 3) якщо дієприслівниковий зворот стоїть в кінці речення, то кому ставлять перед ним: Уважно слухали селяни, занімівши в різних позах. Не відокремлюють комами дієприслівниковий зворот, якщо в реченні він є фразеологізмом і стоїть безпосередньо після присудка: Він біг не чуючи ніг. Кріім того, зазвичай відокремлюють не лише дієприслівниковий зворот, а й одиничний дієприслівник. Наприклад, Повечерявши, полягали спати

2. Морфологічний розбір дієприслівника

2.1. 1) Слово для розбору. 2) Назва частини мови, її форма. 3) Вид (доконаний чи недоконаний). 4) Час (теперішній і минулий). 5) Синтаксична роль.

3. Зразок розбору

3.1. 1) (Не) піймавши. 2) Дієприслівник. 3) Доконаний вид. 4) Минулий. 5) Обставина.

4. Значення

4.1. Дієприслівник у реченні називає додаткову (другорядну дію), яка слугує для пояснення головної. Наприклад, Співають ідучи дівчата. У цьому реченні основну дію виражає присудок, виражений особовою формою дієслова співають, а другорядну називає дієприслівник ідучи. Дівчата не просто співають, а співають як (ідучи). Таким чином, у реченні дієприслівник виконує роль обставини способу дії.

5. Вид і час дієприслівника

5.1. Дієприслівники доконаного виду минулого часу виражають додаткову дію, що відбулася перед основною або одночасно з нею (відповідає на питання що зробивши?). Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу називають додаткову дію, що відбувається одночасно з основною (відповідає на питання що роблячи?) Дієприслівники недоконаного виду минулого часу виражають додаткову дію, що відбувалася в минулому одночасно з основною (відповідає на питання що робивши?): Слухавши вірші про кохання, він завжди згадував її (він одночасно слухав і згадував).

6. невідмінювана форма дієслова, яка, пояснюючи присудок, називає додаткову дію. Дієприслівник відповідає на питання що роблячи? що зробивши? Наприклад: мірку́ючи, пи́шучи, чита́ючи, міркува́вши, писа́вши, чита́вши.