Biomedyczne Podstawy Rozwoju

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biomedyczne Podstawy Rozwoju by Mind Map: Biomedyczne Podstawy Rozwoju

1. Literatura

1.1. Napoleon Wolański-"Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania"

1.2. Napoleon Wolański-"Rozwoj biologiczny człowieka"

1.3. Andrzej Jaczewski-"Biologiczne i medyczne podstawy wychowania"

1.4. Urszula Tarnowska-Jakóbiec-"Biologiczne podstawy zachowań"

1.5. Anna Wolska-"Mózgowa organizacja czynności peychicznej"

2. Czynniki warunukujace zdrowie czlowieka

2.1. Genetyczne i adaptacyjne uwarunkowania zdrowia rozumiane jako psychodyspozycja dziedziczno-rodzinna

2.1.1. odpornosc na stany chorobowe

2.1.2. ruch

2.1.3. dobre odzywianie

3. Środowisko wewnetrzne

3.1. Tocza sie podstawowe dla zdrowia biochemiczne procesy wzrostu, rozmnażania oraz kształtowania czynności komórek oraz tkanek

3.1.1. Jest modelowane przez otaczajace człowieka srodowisko zewnetrzne

4. Zdrowie

4.1. Defincja WHO

4.1.1. Zdrowie rozumie sie jako subiktywnie odczuwalna pelnie sprawnosci przystosowania sie do warunków srodowiska

4.1.1.1. Prawidłowy stan biochemiczny

4.1.1.2. Harmonia i rownowaga srodowiska wewnetrznego organizmu jak i srodowiska zewnetrznEGO

5. Czyniki genetyczne i środowiskowe wpływajace na rozwój człowieka

6. Mutageny srodowiskowe

6.1. Rteć

6.2. Pestycydy

6.3. Detergenty

6.4. Dym papierosowy

6.5. Farby do włosow