Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Biomedyczne Podstawy Rozwoju by Mind Map: Biomedyczne Podstawy Rozwoju
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biomedyczne Podstawy Rozwoju

Literatura

Napoleon Wolański-"Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania"

Napoleon Wolański-"Rozwoj biologiczny człowieka"

Andrzej Jaczewski-"Biologiczne i medyczne podstawy wychowania"

Urszula Tarnowska-Jakóbiec-"Biologiczne podstawy zachowań"

Anna Wolska-"Mózgowa organizacja czynności peychicznej"

Czynniki warunukujace zdrowie czlowieka

Genetyczne i adaptacyjne uwarunkowania zdrowia rozumiane jako psychodyspozycja dziedziczno-rodzinna

odpornosc na stany chorobowe

ruch

dobre odzywianie

Środowisko wewnetrzne

Tocza sie podstawowe dla zdrowia biochemiczne procesy wzrostu, rozmnażania oraz kształtowania czynności komórek oraz tkanek

Jest modelowane przez otaczajace człowieka srodowisko zewnetrzne

Zdrowie

Defincja WHO

Zdrowie rozumie sie jako subiktywnie odczuwalna pelnie sprawnosci przystosowania sie do warunków srodowiska, Prawidłowy stan biochemiczny, Harmonia i rownowaga srodowiska wewnetrznego organizmu jak i srodowiska zewnetrznEGO

Czyniki genetyczne i środowiskowe wpływajace na rozwój człowieka

Mutageny srodowiskowe

Rteć

Pestycydy

Detergenty

Dym papierosowy

Farby do włosow