Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biomedyczne Podstawy Rozwoju by Mind Map: Biomedyczne Podstawy Rozwoju
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biomedyczne Podstawy Rozwoju

Literatura

Napoleon Wolański-"Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania"

Napoleon Wolański-"Rozwoj biologiczny człowieka"

Andrzej Jaczewski-"Biologiczne i medyczne podstawy wychowania"

Urszula Tarnowska-Jakóbiec-"Biologiczne podstawy zachowań"

Anna Wolska-"Mózgowa organizacja czynności peychicznej"

Czynniki warunukujace zdrowie czlowieka

Genetyczne i adaptacyjne uwarunkowania zdrowia rozumiane jako psychodyspozycja dziedziczno-rodzinna

Środowisko wewnetrzne

Tocza sie podstawowe dla zdrowia biochemiczne procesy wzrostu, rozmnażania oraz kształtowania czynności komórek oraz tkanek

Zdrowie

Defincja WHO

Czyniki genetyczne i środowiskowe wpływajace na rozwój człowieka

Mutageny srodowiskowe

Rteć

Pestycydy

Detergenty

Dym papierosowy

Farby do włosow