Nevezetes sokszögek területe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nevezetes sokszögek területe by Mind Map: Nevezetes sokszögek területe

1. Téglalap

1.1. Definíció

1.2. Területszámítás képlete

1.2.1. Oldalak

1.3. Speciális eset - négyzet

1.3.1. Oldal

2. Deltoid

2.1. Definíció

2.2. Területszámítás képlete

2.2.1. Átlók

2.3. Speciális eset - rombusz

2.3.1. Átló

3. Paralelogramma

3.1. Definíció

3.2. Területszámítás képlete

3.2.1. Oldal

3.2.2. Oldalhoz tartozó magasság

3.3. Speciális eset - téglalap

3.3.1. Oldalak

4. Háromszög

4.1. Definíció

4.2. Területszámítás képlete

4.2.1. Általánosan

4.2.1.1. Oldal

4.2.1.2. Oldalhoz tartozó magasság

4.2.2. Héron-képlettel

4.2.2.1. Összes oldal

4.2.2.2. Félkerület

4.2.3. Beírt körrel

4.2.3.1. Beírt kör sugara

4.2.3.2. Kerület

4.2.4. Köréírt körrel

4.2.4.1. Köréírt kör sugara

4.2.4.2. Kerület

4.2.5. Trigonometrikusan

4.2.5.1. Két oldal

4.2.5.2. Közbezárt szög

4.3. Speciális eset - derékszögű háromszög

4.3.1. Befogók

5. Trapéz

5.1. Definíció

5.2. Területszámítás képlete

5.2.1. Alapok

5.2.2. Alaphoz tartozó magasság

5.3. Speciális eset - téglalap

5.3.1. Oldalak