Grunnleggende ferdigheter

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grunnleggende ferdigheter by Mind Map: Grunnleggende ferdigheter

1. Muntlig

1.1. Diskujson

1.2. Foredrag

1.3. Muntlige prøver

1.4. Dramatisering

1.5. Presentasjoner

1.6. Muntlig aktivitet

2. Regne

2.1. Regnearkmodeller

2.2. Excel

2.3. Regneforståelse

2.4. Økonomiske kalkyler

3. Skrive

3.1. Prøver

3.2. Innleveringer

3.3. Oppgaver

3.4. Blogg

3.5. Nettdebatt

3.6. Wiki

4. Lese

4.1. Artikler/aviser

4.2. Lærebok

4.3. Lese informasjonskilder

4.4. Kataloger

4.5. Årsrapporter/regnskap

4.6. Planer

5. Digitale

5.1. Photostory

5.2. Facebook

5.3. google

5.4. Excel

5.5. Glogster

5.6. blogg