kẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 (TỪ06/10-31/10/2014)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 (TỪ06/10-31/10/2014) by Mind Map: kẾ HOẠCH GIÁO DỤC  THÁNG 10 (TỪ06/10-31/10/2014)

1. GIÁO ÁN

1.1. TUẦN 1

1.1.1. Dạy vận động theo nhạc "Đường và chân"

1.1.2. Khám phá : Bí mật cơ thể bé

1.1.3. Xác định vị trí trên, dưới, trước, sau của đối tượng

1.1.4. Hoa tay của bé

1.1.5. Những khuôn mặt đáng yêu

1.2. TUẦN 2

1.2.1. Tung, đập và bắt bóng

1.2.2. Bé yêu môi trường

1.2.3. Làm quen chữ: B, C (itết trẻ chưa biết)

1.2.4. Nhận biết chữ số 6, số lượng trong phạm vi 6

1.2.5. Cơ thể và dinh dưỡng

1.3. TUẦN 3

1.3.1. Inềm vui gia đình

1.3.2. Gia đình của bé

1.3.3. Làm anh

1.3.4. Kể chuyện : Hai anh em

1.3.5. Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng

1.4. TUẦN 4

1.4.1. Phân biệt đồ dùng trong gia đình

1.4.2. LQCV : B , C(titếtrẻ đã biết)

1.4.3. Cây chổi rơm

1.4.4. Kể chuyện :Ba cô gái

1.4.5. Nặn đồ dùng bé thích

2. 6. KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ

2.1. BÍ MẬT CƠ THỂ BÉ

2.2. BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN KHOẺ MẠNH

2.3. GIA ĐÌNH CỦA BÉ

2.4. ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH

3. BỘ CÔNG CỤ THÁNG 10

3.1. BẢNG THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CẢ LỚP THEO CÁC CHỈ SỐ

4. KẾ HOẠCH THÁNG 10

5. KẾ HOẠCH TUẦN

5.1. TUẦN 1

5.2. TUẦN 2

5.3. TUẦN 3

5.4. TUẦN 4

6. CHUẨN PHÁT TRIỂN CẦN ĐẠT

6.1. Tháng 10

7. KẾ HOẠCH VUI CHƠI THÁNG