ŠTUDIJNÝ ODBOR PEDAGOGIKA (EDUCATION)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŠTUDIJNÝ ODBOR PEDAGOGIKA (EDUCATION) by Mind Map: ŠTUDIJNÝ ODBOR PEDAGOGIKA (EDUCATION)

1. DOMOV Ústav pedagogických věd FF MU

1.1. Výskum

1.1.1. Rozvojové projekty

1.1.1.1. Zavedení nového předmětu s názvem Česko-německé vztahy

1.1.2. Výskumné projekty

1.1.2.1. Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích

1.2. Podujatia

1.2.1. Konferencie

1.2.2. Prednášky

1.3. Publikácie

1.3.1. Časopis

1.3.1.1. Studia pedagogica

1.3.2. Monografie

1.3.3. Články

1.4. E-stránky

1.4.1. oficiálne

1.4.1.1. stránka Ústavu

1.4.1.1.1. www.phil.muni.cz/wupv

1.4.2. študentské

1.4.2.1. www.pedagogika-brno.cz

2. VEDA

2.1. Vedecké disciplíny

2.1.1. o vzdelávání

2.1.1.1. Ekonomie vzdělávání

2.1.1.2. Technologie vzdělávání

2.1.1.3. Vzdělávací politika

2.1.1.4. Teorie řízení školství

2.1.2. o histórii pedagogiky

2.1.2.1. Dějiny pedagogiky a dějiny školství

2.1.3. o výchove

2.1.3.1. Filozofie výchovy

2.1.3.2. Teorie výchovy

2.1.3.3. Sociologie výchovy

2.1.4. druhy pedagogiky

2.1.4.1. Obecná pedagogika

2.1.4.2. Srovnávací pedagogika

2.1.4.3. Speciální pedagogika

2.1.4.4. Sociální pedagogika

2.1.4.5. Pedagogika volného času

2.1.4.6. Andragogika

2.1.4.7. Pedagogická psychologie

2.1.4.8. Pedagogická antropologie

2.1.5. o didaktike

2.1.5.1. Obecná didaktika

2.1.5.2. Oborové a předmětové didaktiky

2.1.6. o učiteľstve

2.1.6.1. Pedeutologie

2.1.6.2. Pedagogická evaluace

2.1.6.3. Pedagogická diagnostika

2.1.6.4. Pedagogická prognostika

2.2. Významné výskumné témy

2.2.1. Multikulturní výchova

2.2.2. Funkční gramotnost/negramotnost

2.2.3. Rodiče a škola

2.2.4. Alternativní a inovativní školy

2.2.5. Evropská dimenze ve vzdělávání

3. OSOBNOSTI

3.1. výskumu histórie pedagogiky

3.1.1. CZ/SK

3.1.1.1. Otakar Kádner

3.1.1.2. Jozef Pšenák

3.1.2. zahraničné

3.1.2.1. Gabriel Compayré

3.2. pedagogickej teórie

3.2.1. CZ/SK

3.2.1.1. Jan Amos Komenský

3.2.2. zahraničné

3.2.2.1. Jean-Jacques Rousseau

3.3. výskumu modernej pedagogiky

3.3.1. CZ/SK

3.3.1.1. Jan Průcha

3.3.2. zahraničné

3.3.2.1. J.A.Banks

4. ÚSTAVY A ASOCIACIE

4.1. Katedry

4.1.1. Ústav výzkumu a rozvoje školství, UK Praha

4.1.2. Ústav pedagogických věd, MU Brno

4.1.3. Ústav sociálních studií, VŠP Hradec Králové

4.1.4. Ústav pedagogiky a psychologie primárního vzdělávání, VŠP Hradec Králové

4.2. Štátne ústavy

4.2.1. Výzkumný ústav pedagogický VÚP

4.2.2. Výzkumný ústav odborného školství VÚOŠ

4.2.3. Centrum pro studium vysokého školství

4.2.4. Ústav pro informace ve vzdělávání

4.3. Asociácie

4.3.1. české

4.3.1.1. Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

4.3.1.2. Česká pedagogická společnost

4.3.2. európske

4.3.2.1. Evropská asociace pedagogického výskumu (EERA)

4.3.2.2. Evropská asociace pro výzkum učení a vyučování (EARLI)

5. KNIŽNICE A DATABÁZY

5.1. Knihovny

5.1.1. specializované

5.1.1.1. Státní pedagogická knihovna Komenského

5.1.1.2. Pedagogická knihovna Moravské zemské knihovny

5.1.2. všeobecné

5.1.2.1. Národní kniuhovna

5.1.2.2. Knihovna Akademie věd ČR

5.1.2.3. Evropské dokumentační středisko

5.1.3. univerzitné

5.1.3.1. Knihovna a středisko vědeckých informacií PF UK

5.1.3.2. Ústřední knihovna Vysoké školy pedagogické

5.2. Databáze

5.2.1. bibliografické

5.2.1.1. BEI

5.2.2. fulltextové

5.2.2.1. EUDISED

5.2.2.2. IBE

5.2.2.3. EURYBASE

5.2.2.4. ERIC

6. ZDROJE

6.1. Pedagogické časopisy

6.1.1. české

6.1.1.1. Pedagogika

6.1.1.2. Pedagogická orientace

6.1.1.3. Komenský

6.1.1.4. Andragogika

6.1.1.5. Cizí jazyky

6.1.2. slovenské

6.1.2.1. Pedagogická revue

6.1.2.2. Slovenská pedagogika

6.1.2.3. Academia

6.1.2.4. Psychológia a patopsychológia dieťaťa

6.1.3. medzinárodné

6.2. Pedagogické slovníky

6.2.1. české

6.2.2. slovenské

6.2.3. zahraničné

6.2.3.1. European Glossary on Education

6.3. Dokumentácie o školstve

6.3.1. ročenky

6.3.2. iné dokumenty