Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Armeenia by Mind Map: Armeenia

1. Armeenia rahaühik on dramm

2. Armeenia suurim ülikool on Jerevani Riiklik Ülikool

3. Armeenia kultuuri ja identiteedi tähtis osa on armeenia kiri

4. Armeenia kirja lõi Mesrop Maštotsh

5. Armeenia pealinn on Jerevan

6. Armeenia paikneb Ees-Aasia põhjaosas Väike-Aasia ja Lõuna-Kaukaasia piirialal põhjalaiuste 38°51' ja 41°16' ning idapikkuste 43° 29' ja 46° 37' vahel Armeenia mägismaa kirdeosas

7. Armeenia president valitakse 5 aastaks ning võib olla ametis kuni 2 ametiaega järjest.

8. Armeenia majandusele on halvasti mõjunud suletud piir Türgi ja Aserbaidžaaniga.

9. Suurem osa kaubavahetusest käib Gruusia kaudu

10. 28.mail 1918 kuulutati välja iseseisev Armeenia Demokraatlik Vabariik.

11. Kohanimi "Armeenia" pärineb Armeenia mägismaal praeguse Malatya lähedal paiknenud piirkonna Armi- hurrikeelsest nimest.