Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Samþætt kennsla í grunnskóla by Mind Map: Samþætt kennsla í grunnskóla
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Samþætt kennsla í grunnskóla

Markmið og framkvæmd

Ritun og sögugerð, skýrslur, dagbók

Hönnun, smíði

Sjálfs- og hópsefling - teymisvinna

Útgáfa í prent, tón og myndgerð

Samþætting námsgreina

Nýsköpun og samkeppni

Sýningar

þrjár lotur

6 - 8 vikur, 2 - 4 tímar á viku, eins samfellt og hægt er

hugmyndalota

framkvæmdalota

eftirvinnslulota

tvær lotur

Hönnun, prófun og sýning

Endurhönnun, prófun og sýning

þarfir

Efni

Nemendur

Kennarar

Tími í stundatöflu

Nemendur

yngsta stig

fyrri lota

síðari lota

Miðstig

fyrsta lota

önnur lota

þriðja lota

Elsta stig

fyrsta lota

önnur lota

þriðja lota