Perbezaan Kaum Muda dan Kaum Tua

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Perbezaan Kaum Muda dan Kaum Tua by Mind Map: Perbezaan Kaum Muda dan Kaum Tua

1. Kaum Tua

1.1. Golongan alim ulama

1.2. Islam adalah tentang akhirat

1.3. menekankan fardu ain sehigga mempengaruhi masyarakat Melayu

1.4. mnghalang pengaruh Kaum MUda

2. Kaum Muda

2.1. Pendorong

2.1.1. Sheikh Tahir Jalaludin

2.1.2. Syed Syeikh al-Hadi

2.1.3. Dr. Burhanuddin al-Helmy

2.2. Gerakan Islah

2.2.1. al-Iman

2.2.2. Neracha

2.2.3. Idaran Zaman

2.2.4. Pengasuh

2.3. Menjana ajaran Islam

2.3.1. ekonomi

2.3.2. pendidikan

2.3.3. politik

2.3.4. sosial

2.4. Mengkritik

2.4.1. Penjajah dalam fikiran orang Islam

2.4.2. Raja dan pembesar yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu

2.5. Ditentang Kaum Tua

2.6. menubuhkan Madrasah

2.6.1. Dunia dan Akhirat

2.6.1.1. fardu ain

2.6.1.2. lmu Hisab

2.6.1.3. bahasa inggeris

2.6.2. peluang kepada pelajar perempuan untuk mendapatkan pendidikan