YAZIM KURALLARI

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YAZIM KURALLARI by Mind Map: YAZIM KURALLARI

1. Ki de da-de gibidir. Bağlaç olan ki ayrı, Hâl eki olan ki bitişik yazılır. Bağlaç olan ki: Ümit ediyorum ki hepiniz sınavı kazanacaksınız. Hâl eki olan ki:Bu kitaptaki resimler ötekinden daha güzel.

2. Mi her zaman ayrı yazılır." İstanbul'dan gelen güzel mi güzel bir kaşağı vardı.

3. Özel Adların Yazımı

3.1. Özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır. "Ali'nin köpeğinin adı Karabaş'tır.

3.2. Hayvanlara, insanlara ve bitkilere verilen isimler özel isimdir. "Benim adım Efe , köpeğimin adı Karabaş'tır."

3.3. Kurum ve Kuruluşların adları özel isimdir. " Bu bina İhlas Holding A.Ş. tarafından yapılmıştır."

4. de, mi, ki yazımı

4.1. Bağlaç olan de-da ayrı yazılır. " Geç olsun da güç olmasın."

4.2. Point 3

4.2.1. Hâl eki olan de-da bitişik yazılır. " Yurtta sulh cihanda sulh

5. Kısaltmaların yazımı

5.1. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kısaltmalarını dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta konulmaz " T.C. büyük bir ülkedir

5.2. Kısaltmaların yazımında kısaltmanın son harfine uygun yazılır " TBMM'de çalışıyor

5.3. Elementlerin ilk harfi büyükle ölçülerin tamamı küçükle yazılır " kg , Ca , m , Fe "

6. Büyük Harflerin Yazımı

6.1. Özel isimlerin baş harfi büyük yazılır. "Ali Ankara'ya gitti."

6.2. Gezegen isimleri büyük harfle yazılır." Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür."

6.3. Kurum ve kuruluş isimleri büyük yazılır" TDK Türk dilinin önemli bir simgesidir."

6.4. Cümlelere büyük harfle başlanılır." Mehmet okula gitti."