Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

E - learning by Mind Map: E - learning
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

E - learning

E-learning, ili elektronsko učenje, je učenje olakšano i pojačano korišćenjem uređaja informacione i komunikacione tehnologije. komunikacione tehnologije danas obuhvataju:računar, CD, digitalnu TV, mobilne uređaje kaoi upotrebu Interneta,e-pošte, sistema za kolaborativnoučenje, diskusinoh grupa,...

Teme izucavanja

Koncept, modeli i potrebne tehnologije.

Uloge učesnika u procesu e-učenja.

Pregled i opis produkcijskih alata za kreiranje, hostovanje, isporuku i upravljanje različitim rješenjima za e-učenje.

Ocekivan ishod izucavanja

Studenti će steći znanja i iskustva neophodna za kvalitetan odabir i rad sa alatima i tehnologijama za razvoj kurseva za e-učenje

Od studenata se očekuje se da prouče sve nastavne materijale

Nakon uspješnog završetka ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da:razumiju i primijene najpopularnije komercijalne i besplatne alate u cilju kreiranja različitih rješenja za e-učenje

Link ka FIT-u

Univerzitet Mediteran - FIT: http://fitlearning.net

Ciljevi e-learning

Studenti će steći znanja i iskustva neophodna za kvalitetan odabir i rad sa alatima i tehnologijama za razvoj kurseva za e-učenje