Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

E - learning by Mind Map: E - learning
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

E - learning

E-learning, ili elektronsko učenje, je učenje olakšano i pojačano korišćenjem uređaja informacione i komunikacione tehnologije. komunikacione tehnologije danas obuhvataju:računar, CD, digitalnu TV, mobilne uređaje kaoi upotrebu Interneta,e-pošte, sistema za kolaborativnoučenje, diskusinoh grupa,...

Teme izucavanja

Koncept, modeli i potrebne tehnologije.

Uloge učesnika u procesu e-učenja.

Pregled i opis produkcijskih alata za kreiranje, hostovanje, isporuku i upravljanje različitim rješenjima za e-učenje.

Ocekivan ishod izucavanja

Studenti će steći znanja i iskustva neophodna za kvalitetan odabir i rad sa alatima i tehnologijama za razvoj kurseva za e-učenje

Od studenata se očekuje se da prouče sve nastavne materijale

Obavezan materijal za učenje (e-knjige, web stranice i sl.)

Primjere

Lekcije ili testove za samopodučavanje

Dodatna literatura

Nakon uspješnog završetka ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da:razumiju i primijene najpopularnije komercijalne i besplatne alate u cilju kreiranja različitih rješenja za e-učenje

Link ka FIT-u

Univerzitet Mediteran - FIT: http://fitlearning.net

Ciljevi e-learning

Studenti će steći znanja i iskustva neophodna za kvalitetan odabir i rad sa alatima i tehnologijama za razvoj kurseva za e-učenje