E - learning

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E - learning by Mind Map: E - learning

1. Link ka FIT-u

1.1. Univerzitet Mediteran - FIT: http://fitlearning.net

2. Ciljevi e-learning

2.1. Studenti će steći znanja i iskustva neophodna za kvalitetan odabir i rad sa alatima i tehnologijama za razvoj kurseva za e-učenje

3. Teme izucavanja

3.1. Koncept, modeli i potrebne tehnologije.

3.2. Uloge učesnika u procesu e-učenja.

3.3. Pregled i opis produkcijskih alata za kreiranje, hostovanje, isporuku i upravljanje različitim rješenjima za e-učenje.

4. Ocekivan ishod izucavanja

4.1. Studenti će steći znanja i iskustva neophodna za kvalitetan odabir i rad sa alatima i tehnologijama za razvoj kurseva za e-učenje

4.2. Od studenata se očekuje se da prouče sve nastavne materijale

4.2.1. Obavezan materijal za učenje (e-knjige, web stranice i sl.)

4.2.2. Primjere

4.2.3. Lekcije ili testove za samopodučavanje

4.2.4. Dodatna literatura

4.3. Nakon uspješnog završetka ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da:razumiju i primijene najpopularnije komercijalne i besplatne alate u cilju kreiranja različitih rješenja za e-učenje