Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sivuaineen työsuunnitelma by Mind Map: Sivuaineen työsuunnitelma
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Sivuaineen työsuunnitelma

Kokonaistavoite

Rakentaa 15 op kokonaisuus "Bioenergia"

Vastuuhenkilö Ilpo Pölönen

Bioenergiaopintojen osaamistavoite

Energiatalous 5 op

Tavoite (osaamisena)

Opiskelija saa kokonaiskuvan eri energialähteistä ja niiden riittävyydestä. Opintojaksolla perehdytään Suomen energiahuoltoon sekä lähialueen energiamarkkinoihin ottaen huomioon energia-alaa koskevan EU:n ja kansallisen lainsäädännön. Opiskelija osaa arvioida kestävän kehityksen kannalta eri energiantuotantomuotoja ja käytössä syntyviä ympäristöhaittoja.

Uusittava osaamisperustaiseksi, kuvasus tänne: https://sites.google.com/a/luovapaja.com/energiatalous2010/ Ilpo ja Ari

Sisältö

1. Energiavarat (energiavarojen riittävyys) - Maailman energiahuolto, Globaali näkökulma (tilanne tänä päivänä eri energioiden suhteen), Energia ja ilmastostrategia, Suomen energiahuolto

2. EU:n energia- ja ilmastostrategia, Suomen energia- ja ilmastostrategia, TEMin sivut/ energia, Tämä on kirjan sijaan, New node

3. Suomen energiahuolto, Energiarakenne, eri polttoaineet (kokonaisuus), Kotimaiset polttoaineet, Sähkön ja lämmöntuotantotavat (yhteistuotanto), Lämpökeskukset, Vettä ei kannata kuskata!, Biovoimala, Mitä energiaa käytetään?, Kotimaiset energiamuodot

4. Päästöt ja ympäristövaikutukset, Päästöjen vähentäminen

5. Hinnoittelu, tariffi- ja verorakenne; Mistä sähkön hinta koostuu?

6. Jäte enegiaksi? Jätteestä energiaa?

7. Mitä uutta tulossa sähkö- ja energiarintamalla?

17.3. retki

9. Energialaskelma, Laskuharjoitukset, Perusteet, mikä on joule?, Energiayksiköt, Keskustelualusta, Saavillinen eri energioita, mitä se tarkoittaa...?? Pellettejä, öljyä..., Yksiköt hanskaan, Ymmärretään esim. lämpöpumpun toiminta ja siihen liittyvät asiat

8. Energiatehokkuus, -säästö

10. Hankinko lämpöpumpun?

Kysymysten kautta teoria läpi

Materiaali: https://sites.google.com/a/luovapaja.com/energiatalous/

Opintojakson sivu: https://sites.google.com/a/luovapaja.com/energiatalous2010/

Toteutustapa

T&K

Verkko

Kuinka monta osallistujaa voidaan ottaa mukaan Tähkä Akatemiasta?

Harjoitustehtävä

Oman tilan / asunnon energiakartoituksen tekeminen, Esim. paljonko menee veden lämmitykseen energiaa?, Osto, omasta metsästä puu, paljonko lämpöä, peilaus energian säästöön, mihin voi kiinnittää huomiota?, Kaurat ja eettiset kysymykset?

Tiimi

Vetäjä, Ari Vänskä

Jukka Korhonen

Lauri Kaivosoja

Tero Uusitalo

Tuotantoaikataulu

Tuottamisen tukihenkilö

Opintojakso 2

Tavoite (osaamisena)

New node

New node

New node

Sisältö

New node

New node

New node

New node

Toteutustapa

T&K

Verkko

Tiimi

Vetäjä

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Tuotantoaikataulu

Tuottamisen tukihenkilö

Opintojakso 3

Tavoite (osaamisena)

New node

New node

New node

Sisältö

New node

New node

New node

New node

Toteutustapa

T&K

Verkko

Tiimi

Vetäjä

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Tuotantoaikataulu

Tuottamisen tukihenkilö