Sivuaineen työsuunnitelma

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sivuaineen työsuunnitelma by Mind Map: Sivuaineen työsuunnitelma

1. Kokonaistavoite

1.1. Rakentaa 15 op kokonaisuus "Bioenergia"

1.1.1. Vastuuhenkilö Ilpo Pölönen

1.2. Bioenergiaopintojen osaamistavoite

2. Energiatalous 5 op

2.1. Tavoite (osaamisena)

2.1.1. Opiskelija saa kokonaiskuvan eri energialähteistä ja niiden riittävyydestä. Opintojaksolla perehdytään Suomen energiahuoltoon sekä lähialueen energiamarkkinoihin ottaen huomioon energia-alaa koskevan EU:n ja kansallisen lainsäädännön. Opiskelija osaa arvioida kestävän kehityksen kannalta eri energiantuotantomuotoja ja käytössä syntyviä ympäristöhaittoja.

2.1.2. Uusittava osaamisperustaiseksi, kuvasus tänne: https://sites.google.com/a/luovapaja.com/energiatalous2010/ Ilpo ja Ari

2.2. Sisältö

2.2.1. 1. Energiavarat (energiavarojen riittävyys) - Maailman energiahuolto

2.2.1.1. Globaali näkökulma (tilanne tänä päivänä eri energioiden suhteen)

2.2.1.1.1. Energia ja ilmastostrategia

2.2.1.2. Suomen energiahuolto

2.2.2. 2. EU:n energia- ja ilmastostrategia

2.2.2.1. Suomen energia- ja ilmastostrategia

2.2.2.1.1. TEMin sivut/ energia

2.2.2.2. New node

2.2.3. 3. Suomen energiahuolto

2.2.3.1. Energiarakenne, eri polttoaineet (kokonaisuus)

2.2.3.2. Kotimaiset polttoaineet

2.2.3.3. Sähkön ja lämmöntuotantotavat (yhteistuotanto)

2.2.3.3.1. Lämpökeskukset

2.2.3.3.2. Vettä ei kannata kuskata!

2.2.3.3.3. Biovoimala

2.2.3.4. Mitä energiaa käytetään?

2.2.3.4.1. Kotimaiset energiamuodot

2.2.4. 4. Päästöt ja ympäristövaikutukset

2.2.4.1. Päästöjen vähentäminen

2.2.5. 5. Hinnoittelu, tariffi- ja verorakenne; Mistä sähkön hinta koostuu?

2.2.6. 6. Jäte enegiaksi? Jätteestä energiaa?

2.2.7. 7. Mitä uutta tulossa sähkö- ja energiarintamalla?

2.2.8. 17.3. retki

2.2.9. 9. Energialaskelma

2.2.9.1. Laskuharjoitukset

2.2.9.1.1. Perusteet, mikä on joule?

2.2.9.1.2. Energiayksiköt

2.2.9.1.3. Keskustelualusta

2.2.9.1.4. Saavillinen eri energioita, mitä se tarkoittaa...?? Pellettejä, öljyä...

2.2.9.1.5. Yksiköt hanskaan

2.2.9.2. Ymmärretään esim. lämpöpumpun toiminta ja siihen liittyvät asiat

2.2.10. 8. Energiatehokkuus, -säästö

2.2.11. 10. Hankinko lämpöpumpun?

2.2.12. Kysymysten kautta teoria läpi

2.2.13. Materiaali: https://sites.google.com/a/luovapaja.com/energiatalous/

2.2.14. Opintojakson sivu: https://sites.google.com/a/luovapaja.com/energiatalous2010/

2.3. Toteutustapa

2.3.1. T&K

2.3.2. Verkko

2.3.3. Kuinka monta osallistujaa voidaan ottaa mukaan Tähkä Akatemiasta?

2.4. Harjoitustehtävä

2.4.1. Oman tilan / asunnon energiakartoituksen tekeminen

2.4.1.1. Esim. paljonko menee veden lämmitykseen energiaa?

2.4.1.2. Osto, omasta metsästä puu, paljonko lämpöä, peilaus energian säästöön, mihin voi kiinnittää huomiota?

2.4.1.3. Kaurat ja eettiset kysymykset?

2.5. Tiimi

2.5.1. Vetäjä

2.5.1.1. Ari Vänskä

2.5.2. Jukka Korhonen

2.5.3. Lauri Kaivosoja

2.5.4. Tero Uusitalo

2.6. Tuotantoaikataulu

2.7. Tuottamisen tukihenkilö

3. Opintojakso 2

3.1. Tavoite (osaamisena)

3.1.1. New node

3.1.2. New node

3.1.3. New node

3.2. Sisältö

3.2.1. New node

3.2.2. New node

3.2.3. New node

3.2.4. New node

3.3. Toteutustapa

3.3.1. T&K

3.3.2. Verkko

3.4. Tiimi

3.4.1. Vetäjä

3.4.2. Jäsen

3.4.3. Jäsen

3.4.4. Jäsen

3.4.5. Jäsen

3.5. Tuotantoaikataulu

3.6. Tuottamisen tukihenkilö

4. Opintojakso 3

4.1. Tavoite (osaamisena)

4.1.1. New node

4.1.2. New node

4.1.3. New node

4.2. Sisältö

4.2.1. New node

4.2.2. New node

4.2.3. New node

4.2.4. New node

4.3. Toteutustapa

4.3.1. T&K

4.3.2. Verkko

4.4. Tiimi

4.4.1. Vetäjä

4.4.2. Jäsen

4.4.3. Jäsen

4.4.4. Jäsen

4.4.5. Jäsen

4.5. Tuotantoaikataulu

4.6. Tuottamisen tukihenkilö