RODZAJE INTELIGENCJI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RODZAJE INTELIGENCJI by Mind Map: RODZAJE INTELIGENCJI

1. inteligencja językowa

1.1. prawdopodobne cechy

1.1.1. zorganizowany

1.1.2. systematyczny

1.1.3. umiejętność rozumowania

1.1.4. lubi czytać

1.1.5. nie ma kłopotów z ortografią

1.2. jak wykorzystać w procesie uczenia się

1.2.1. opowiadać historyjki

1.2.2. grać w gry pamięciowe

1.2.3. czytać artykuły prasowe

1.2.4. łączyć czytanie i pisanie z innymi dziedzinami

2. inteligencja logiczno-matematyczna

2.1. prawdopodobne cechy

2.1.1. myśli abstrakcyjnie

2.1.2. lubi liczyć

2.1.3. lubi pracować z komputerem

2.1.4. robi uporządkowane notatki

2.1.5. lubi precyzyjne się wysławiać

2.2. jak wykorzystać w procesie uczenia

2.2.1. tworzyć prognozy

2.2.2. włączać matematykę do innych dziedzin

2.2.3. analizować i interpretować dane

3. inteligencja interpersonalna(społeczna)

3.1. prawdopodobne cechy

3.1.1. dobry negocjator

3.1.2. łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi

3.1.3. ma wielu przyjaciół

3.1.4. lubi zajęcia grupowe

3.2. jak wykorzystać w procesie uczenia się

3.2.1. ucz się wspólnie z innymi

3.2.2. pracuj w zespołach

3.2.3. ucz się w parze z inną osobą

3.2.4. określaj związki przyczynowo - skutkowe

4. inteligencja wizualno - przestrzenna

4.1. prawdopodobne cechy

4.1.1. myśli obrazami

4.1.2. używa przenośni

4.1.3. lubi sztukę

4.1.4. ma dobre wyczucie koloru

4.2. jak wykorzystać w procesie uczenia się

4.2.1. podczas nauki korzystać z ilustracji

4.2.2. rysować wykresy i mapy

4.2.3. korzystać z map skojarzeń

4.2.4. wizualizować różne zagadnienia