Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

RODZAJE INTELIGENCJI by Mind Map: RODZAJE INTELIGENCJI
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

RODZAJE INTELIGENCJI

inteligencja językowa

prawdopodobne cechy

 

zorganizowany

systematyczny

umiejętność rozumowania

lubi czytać

nie ma kłopotów z ortografią

jak wykorzystać w procesie uczenia się

 

opowiadać historyjki

grać w gry pamięciowe

czytać artykuły prasowe

łączyć czytanie i pisanie z innymi dziedzinami

inteligencja logiczno-matematyczna

prawdopodobne cechy

-lubi myśleć abstrakcyjnie -lubi precyzyjnie się wysławiać -lubi liczyć -jest dobrze zorganizowany -stosuje logiczne struktury myslowe -lubi pracować z komputerem -lubi rozwiązywać problemy

myśli abstrakcyjnie

lubi liczyć

lubi pracować z komputerem

robi uporządkowane notatki

lubi precyzyjne się wysławiać

jak wykorzystać w procesie uczenia

tworzyć prognozy

włączać matematykę do innych dziedzin

analizować i interpretować dane

inteligencja interpersonalna(społeczna)

prawdopodobne cechy

dobry negocjator

łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi

ma wielu przyjaciół

lubi zajęcia grupowe

jak wykorzystać w procesie uczenia się

ucz się wspólnie z innymi

pracuj w zespołach

ucz się w parze z inną osobą

określaj związki przyczynowo - skutkowe

inteligencja wizualno - przestrzenna

prawdopodobne cechy

myśli obrazami

używa przenośni

lubi sztukę

ma dobre wyczucie koloru

jak wykorzystać w procesie uczenia się

podczas nauki korzystać z ilustracji

rysować wykresy i mapy

korzystać z map skojarzeń

wizualizować różne zagadnienia