Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

RODZAJE INTELIGENCJI by Mind Map: RODZAJE INTELIGENCJI
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

RODZAJE INTELIGENCJI

inteligencja językowa

prawdopodobne cechy

 

jak wykorzystać w procesie uczenia się

 

inteligencja logiczno-matematyczna

prawdopodobne cechy

-lubi myśleć abstrakcyjnie -lubi precyzyjnie się wysławiać -lubi liczyć -jest dobrze zorganizowany -stosuje logiczne struktury myslowe -lubi pracować z komputerem -lubi rozwiązywać problemy

jak wykorzystać w procesie uczenia

inteligencja interpersonalna(społeczna)

prawdopodobne cechy

jak wykorzystać w procesie uczenia się

inteligencja wizualno - przestrzenna

prawdopodobne cechy

jak wykorzystać w procesie uczenia się