Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Voda by Mind Map: Voda

1. využívají

1.1. lidé

1.1.1. Čištění

1.1.2. Potrava

1.1.3. Zdroj energie

1.1.3.1. Vodní elektrárny

1.1.3.2. Chladicí prvky

1.1.4. Hygiena

1.1.5. Sport

1.1.6. Rekreace

1.1.7. Léčivé účinky

1.2. rostliny

1.2.1. Životní prostor

1.2.2. Zdroj živin

1.3. zvířata

1.3.1. Zdroj živin

1.3.2. Potrava

1.3.3. Životní prostor

2. škodí

2.1. Povodně

2.2. Přívalové deště

2.3. Záplavy

2.4. Kyselé deště

2.5. Nedostatek vody

3. ubližujeme

3.1. Znečišťování vodních zdrojů

3.2. Vypouštění skleníkových plynů

3.3. Nadměrný lov mořských živočichů

3.4. Regulace vodních toků

4. nachází se

4.1. V ovzduší

4.1.1. Oblaky

4.1.2. Kroupy

4.1.3. Déšť

4.1.4. Sníh

4.2. V podzemí

4.2.1. Minerální vody

4.2.2. Gejzíry

4.2.3. Slatiniště

4.2.4. Termální vody

4.3. Na povrchu

4.3.1. Sladká voda

4.3.1.1. Řeky

4.3.1.2. Jezera

4.3.1.3. Potoky

4.3.1.4. Rybníky

4.3.2. Slaná voda

4.3.2.1. Oceány

4.3.2.2. Moře

5. chráníme

5.1. Čištění odpadních vod

5.2. Ochranná pásma vodních zdrojů

5.3. Čištění koryt vodních toků

5.4. Šetření s vodou

5.5. Zákon o vodách

5.6. Zákon o vodovodech a kanalizacích