Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eggs Todo by Mind Map: Eggs Todo

1. Grunntanker

1.1. Todo lists - enkel grunnstruktur

1.2. Arrays holder selv orden på rekkefølge, ikke behov for egne properties for å holde orden på dette

1.3. Inspirert av samtale om React: enkel datastruktur i bunn, grensesnitt gjenspeiler datastruktur. Gir mulighet for raske/organiske brukeropplevelser

1.4. Bruker qUnit som rammeverk for utviklerdrevet testing

1.5. Repository i GitHub: joakimcs/eggs-todo

2. App Object

2.1. Lists (Array)

2.1.1. ListObject (Object)

2.1.1.1. Tasks (Array)

2.1.1.1.1. TaskObject (Object)

3. File Structure (MVC)

3.1. index.html (HTML5 gateway)

3.2. css (UX/design)

3.2.1. normalize.css (compatibility)

3.2.2. style.css (typography/layout/animations)

3.3. js

3.3.1. classes.js (MODEL) - App object manipulation & render calls

3.3.1.1. App class

3.3.1.2. List class

3.3.1.3. Task class

3.3.1.4. Storage class

3.3.2. view.js (VIEW) - DOM manipulation

3.3.2.1. View class

3.3.2.1.1. render methods (app, list, task)

3.3.2.2. Input class

3.3.2.2.1. interaction modules (dialogues, input compontents)

3.3.3. app.js (CONTROLLER)

3.3.3.1. App initialization after DOM Content Loaded

3.3.3.2. User input event handling using event bubbling. App object method calls. Slim.

3.3.4. test.js - Unit testing using qUnit

4. Muligheter videre

4.1. Swipe/touch events (routes i app.js)

4.2. Login/Oauth (Ny Auth class)

4.3. Backend database polling (Storage class)

4.4. Animasjoner (ccs/style.css)

4.5. Osv...

5. Tests

5.1. App creation and manipulation test

5.2. List creation and manipulation test

5.3. Task creation and manipulation test

5.4. Overall data model test

5.5. DOM Interaction test