Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Magnetické pole 2R by Mind Map: Magnetické pole 2R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Magnetické pole 2R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Magnety a vodiče s el.proudem

Vzájemné působení vodičů s el. proudem

Cívka a její magnetické pole

Druhy magnetismu

Magnetická indukce

Indukované napětí

výstupy

RVP

  Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem. Využívá prakticky poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.  

ŠVP

  Zakreslí magnetické pole kolem různých látek. Ovládá Amperovo pravidlo pravé ruky pro vodič s proudem i pro cívku. Chápe souvislost el. a mag.pole. Z chování subatomárních částic odvozuje druhy magnetismu. Popíše jev elektromagnetické indukce. Vysvětlí vztah indukovaného napětí a elmag. indukce.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy