Magnetické pole 2R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Magnetické pole 2R by Mind Map: Magnetické pole 2R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Magnety a vodiče s el.proudem

3.2. Vzájemné působení vodičů s el. proudem

3.3. Cívka a její magnetické pole

3.4. Druhy magnetismu

3.5. Magnetická indukce

3.6. Indukované napětí

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy