Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Termodynamika 4R by Mind Map: Termodynamika 4R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Termodynamika 4R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Vnitřní energie

Teplo

Měrná tepelná kapacita

Kalorimetrie

1.termodynamický zákon

Přenos tepla

Laboratorní práce

výstupy

RVP

Aplikuje termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh.

ŠVP

  Užívá termodynamickou teplotní stupnici. Zná příklady praktického využití dobrých a špatných tepelných vodičů. Vyjmenuje způsoby přenosu vnitřní energie. Dokáže formulovat první a druhý termodynamický zákon. Zapíše a řeší kalorimetrickou rovnici.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy