Termodynamika 4R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Termodynamika 4R by Mind Map: Termodynamika 4R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Vnitřní energie

3.1.1. Změna U vykonáním práce

3.1.2. Změna U tepelnou výměnou

3.2. Teplo

3.3. Měrná tepelná kapacita

3.4. Kalorimetrie

3.4.1. Kalorimetrická rovnice

3.4.2. Kalorimetr

3.5. 1.termodynamický zákon

3.5.1. Znaménková konvence

3.5.2. Zákon zachování energie

3.6. Přenos tepla

3.6.1. Vedení

3.6.2. Sálání

3.6.3. Proudění

3.7. Laboratorní práce

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy