Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів з практикумом 270 год., лекції – 16 год., прак...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів з практикумом 270 год., лекції – 16 год., практичні заняття – 56 год., самостійна робота – 150 год., підсумковий контроль – 18 год., семестровий контроль – 30 год. by Mind Map: Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів з практикумом  270 год., лекції – 16 год., практичні заняття – 56 год., самостійна робота – 150 год., підсумковий контроль – 18 год., семестровий контроль – 30 год.

1. Модуль 2. Моніторинг соціальних проектів і програм Лекція 2. Підходи до класифікації моніторингу Види моніторингу: моніторинг результатів; моніторинг процесу / діяльності; моніторинг дотримання стандартів; контекстний (ситуаційний) моніторинг; моніторинг бенефіціаріїв; фінансовий моніторинг; організаційний моніторинг. Передовий досвід із моніторингу соціальних проектів та програм. Практичне заняття 3-4. Абетка моніторингу соціальних проектів і програм

1.1. Самостійна робота 2.

1.1.1. Модульний контроль 2.

2. Модуль 3. Оцінка соціальних проектів і програм Лекція 3. Підходи до класифікації оцінки Підходи до класифікації оцінки: за строком проведення оцінки (формуюча, підсумкова, середньострокова, фінальна, Ex-post (по факту)); за суб’єктом оцінки (внутрішня/самооцінка, зовнішня/незалежна, партисипативна (на співучасті), спільна); за технологією/методикою проведення оцінки (оцінка в режимі реального часу, мета оцінка, тематична, кластерна/секторальна, оцінка впливу). Практичне заняття 5-6. Абетка оцінки соціальних проектів і програм

2.1. Самостійна робота 3.

2.1.1. Модульний контроль 3.

3. Модуль 4. Орієнтована на результат система моніторингу та оцінки Лекція 4. Побудова орієнтованої на результат системи моніторингу та оцінки Важливість орієнтованої на результат системи моніторингу та оцінки. Що таке орієнтована на результат система моніторингу та оцінки. Порівняння традиційної та орієнтованої на результат системи. Десять кроків до побудови орієнтованої на результат системи моніторингу та оцінки. Практичне заняття 7. Аналіз готовності організації до проектування й запровадження орієнтованої на результат системи моніторингу і оцінки Практичне заняття 8. Визначення ресурсів / внесків, заходів / процесів, короткострокових результатів, довгострокових результатів / наслідків і впливів Практичне заняття 9. Розробка показників

3.1. Самостійна робота 4.

3.1.1. Модульний контрль 4.

4. Модуль 6. Планування оцінювання соціальних проектів і програм Лекція 6. Розробка питань оцінювання і початок заповнення матриці плану Джерела питань. Види питань. Визначення й вибір питань. Грамотна побудова питань. Планування оцінювання. Практичне заняття 15. Загальні підходи до оцінювання та пов’язані з ними труднощі та переваги Практичне заняття 16. Вибір найбільш дієвого підходу оцінювання Практичне заняття 17. Етапи процесу оцінювання та алгоритм дій Практичне заняття 18. Матриця плану оцінювання Практичне заняття 19. Класифікація видів питань в оцінюванні

4.1. Самостійна робота 6.

4.1.1. Модульний контроль 6.

5. Модуль 8. Вибір і створення інструментів для збору даних Лекція 8. Стратегії збору даних Стратегії збору даних. Характеристики вимірів. Кількісні і якісні дані. Огляд інструментів збору даних. Практичне заняття 25-27. Інструменти збору даних

5.1. Самостійна робота 8.

5.1.1. Модульний контроль 8.

6. Модуль 1. Основи оцінювання соціальних проектів і програм Лекція 1. Місце оцінювання в життєвому циклі проекту Життєвий цикл проекту: місце МіО. Управління, орієнтоване на результат та моніторинг і оцінка. Заходи з моніторингу та оцінки в межах життєвого циклу проекту. Понятійний апарат моніторингу та оцінки. Етика та стандарти моніторингу та оцінки. Практичне заняття 1. Аналіз оперативної структури соціального проекту / програми Практичне заняття 2. Причинно-наслідкові звязки в концепції проекту

6.1. Самостійна робота 1.

6.1.1. Моудбний контроль 1.

7. Модуль 5. Розуміння контексту оцінювання й програмної теорії змін Лекція 5. Програмна теорія змін через призму оцінювання Розуміння контексту оцінювання й програмної теорії змін. Аналіз вихідних даних. Визначення головного клієнта та основних зацікавлених сторін. Практичне заняття 10. Аналіз зацікавлених сторін в оцінюванні соціальних програм Практичне заняття 11. Застосування теорії змін Практичне заняття 12. Термінологія та графічне представлення теорії змін Практичне заняття 13. Оцінка теорії змін Практичне заняття 14. Розробка логічної структури соціального проекту

7.1. Самостійна робота 5.

7.1.1. Модульний контроль 5.

8. Модуль 7. Проведення оцінювання соціальних проектів і програм Лекція 7. Планування і проведення аналізу даних Стратегія аналізу даних. Аналіз якісних даних. Аналіз кількісних даних. Основні поняття теми: управління, проект, програма, моніторинг, оцінка, дані. Практичне заняття 20. Встановлення зв’язку питаннями для дизайном Практичне заняття 21. Дизайни для причинно-наслідкових питань Практичне заняття 22. Дизайни описових питань Практичне заняття 23. Дизайни для нормативних питань Практичне заняття 24. Вибір дизайну оцінювання

8.1. Самостійна робота 7.

8.1.1. Модульний контроль 7.

9. Модуль 9. Представлення результатів оцінювання соціальних проектів і програм Практичне заняття 28. Управління оцінюванням, планування й проведення аналізу даних

9.1. Самостійна робота 9.

9.1.1. Модульний контроль 9ю

9.1.1.1. ЕКЗАМЕН