พิษ&ยาต้านพิษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พิษ&ยาต้านพิษ by Mind Map: พิษ&ยาต้านพิษ

1. ยาต้านพิษ (ANTINODE)

1.1. ยับยั้งสารพิษที่เข้ามาในร่างกาย

1.2. มีกลไกที่ต่างกันไป

1.2.1. ทำให้มีความจำเพาะเจาะจง

2. การแก้ไขภาการณ์การได้รับพิษ

2.1. ยับยั้งภาวะฉุกเฉินที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น

2.1.1. หัวใจทำงานปกติ

2.1.2. หลอดเลือดทำงานปกติ

2.1.3. การหายใจทำงานปกติ

2.2. ลดพิษที่ได้รับ

2.2.1. ควรทำให้เร็วที่สุด

2.2.1.1. ตา

2.2.1.1.1. ล้างด้วยนำ้เปล่า

2.2.1.1.2. ล้างด้วยน้ำเกลือ

2.2.1.2. ผิวหนัง

2.2.1.2.1. ล้างด้วยน้ำเปล่า

2.2.1.2.2. ล้างด้วยสบู่

2.2.1.2.3. ไม่ควรเอาสารที่มีฤทธิ์หักล้างกัน หรือนำมาเสริมฤทธิ์กัน

2.2.1.3. การกิน

2.2.1.3.1. กระตุ้นให้อาเจียน

2.2.1.3.2. ล้างท้อง

2.2.1.3.3. ผงถ่าน

2.2.1.3.4. ยาถ่าย

2.3. ใช้ยา