Практичний курс інформатики з елементами програмування

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Практичний курс інформатики з елементами програмування by Mind Map: Практичний курс інформатики з елементами програмування

1. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча програма

1.2. Тематичний план

1.3. Критерії оцінювання

1.3.1. Розподіл балів по модулям

1.3.2. Таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ECTS

1.4. Друковані та Інтернет-джерела

1.4.1. Основна література

1.4.2. Додаткова література

1.4.3. Інтмаційні ресурси

1.5. Відомості про автора

1.6. Глосарій

1.7. Новинний форум

1.8. Путівник

1.8.1. Презентація курсу

1.8.2. Карта курсу

2. Підсумкове оцінювання - залік

3. Структура змістового модуля 1

3.1. Карта змістового модуля 1

3.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістового модуля 1

3.3. Додаткові матеріали

3.4. Теоретичний навчальний матеріал

3.4.1. Лекція 1

3.5. Практичні роботи

3.5.1. Практична робота 1

3.5.1.1. ПЗ

3.5.2. Практична робота 2

3.5.2.1. ПЗ

3.5.3. Практична робота 3

3.5.3.1. ПЗ

3.5.4. Практична робота 4

3.5.4.1. ПЗ

3.5.5. Практична робота 5

3.5.5.1. ПЗ

3.5.6. Практична робота 6

3.5.6.1. ПЗ

3.6. Завдання до самостійної роботи за змістовим модулем 1

3.7. Модульна контрольна робота 1

3.8. Рефлексія

4. Структура змістового модуля 2

4.1. Карта змістового модуля 1

4.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістового модуля 1

4.3. Презентація змістового модуля 1

4.4. Теоретичний навчальний матеріал

4.4.1. Лекція 1

4.5. Практичні роботи

4.5.1. Практична робота 1

4.5.1.1. ПЗ

4.5.2. Практична робота 2

4.5.2.1. ПЗ

4.5.3. Практична робота 3

4.5.3.1. ПЗ

4.5.4. Практична робота 4

4.5.4.1. ПЗ

4.5.5. Практична робота 5

4.5.5.1. ПЗ

4.5.6. Практична робота 6

4.5.6.1. ПЗ

4.6. Завдання до самостійної роботи за змістовим модулем 1

4.7. Модульна контрольна робота 1

4.8. Рефлексія