Terusan Suez dan Kapal Wap Merancakkan Persaingan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Terusan Suez dan Kapal Wap Merancakkan Persaingan by Mind Map: Terusan Suez dan Kapal Wap Merancakkan Persaingan

1. Pada abad ke-19, dua perkembangan  pentig berlaku di Eropah yang berkaitan dengan jalan luat  iaitu:

2. penciptaan kapal wap

3. pembukaan Terusan Suez

4. Kapal wabmembantu mempercepat perjalanan dan boleh membawa muatan lebih banyak.

5. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, berjaya mengurangkan jarak perjalanan dari Englang ke Tanah Melayu.